Huizenlijst 1749


In de huizenlijst uit 1749, opgesteld voor belastingdoeleinden, telde Drie vijf huizen. Twee daarvan hadden een 'camer' een afzonderlijke ruimte aan of in het pand voor aanwoning c.q. inwoning. De lijst noemt zeven personen:

pp hrd   1747   1748
Abram Abrahamsen 1 camer 2p ½ 02.00.0
Abram Abrahamsen 1 huys 3p 2 19.06.0 16.18.4
Cornelis Gerritsen 1 huys 2p  2 10.00.0 08.10.0
Jan Paulissen 1 huys 2p 1 06.00.0 05.02.0
Sibert Johan  1 camer 4
  van Wijnbergen
Hendrik Elbertsen 1 huys 5p 4 32.00.0 27.04.0
Cornelis Jansen 1 huysjen 2p 1 02.00.0

(pp= personen, hrd = haardsteden/stookplaatsen, 1747 en 1748 = belasting betaald in 1747 en 1748)

Cornelis Jansen, de vader van Wouter Cornelissen van Drie, is een van de minst draagkrachtigen van het buurtschap Drie. Hij bewoonde een huisje, met één stookplaats en betaalde net als Abraham Abrahamsen (waarschijnlijk senior) 2 gulden belasting


Bron
Gelders Archief, 0008, Archief Staten van het Kwartier van Veluwe en hun Gedeputeerden, inv.nr. 299, Lijsten van huizen, inwoners, beroepen en bezittingen, 1749, ambt Ermelo, fol. 11.


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen