Jan (1794-1834, †† 1946)


I. Cornelis Jansen, geb. Apeldoorn, woont Meerveld, Garderen 1793, † ’t Paleis, Garderen (of erfje ’t Paters) 1798, begr. Garderen, tr. Garderen 17 febr. 1793 Hendrikje Hendriks, geb. Lunteren, daghuurster (1822), woont 1793 te Meerveld, Garderen, 1819 te Speulde, 1822 te Putten, † [Putten 23 juni 1833]; zij hertr. Garderen 2 maart 1800 Berend Cornelissen van den Brink (broer van Wouter Cornelissen van Drie, zie stam Wouter Cornelissen).
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, volgt II.
2. Hendrikje Cornelissen, geb. ’t Paleis, Garderen 16 april 1797, ged. Garderen 23 april 1797, daghuurster (1822), † Putten 26 aug. 1859, tr. Putten 28 dec. 1822 Willem van den Brink, geb. Putten 8 dec. 1797, bouwknecht (1822), † Putten 31 okt. 1870, zn. van Rikkert Jansen en Hendrikje Elissen.

II. Jan van Drie, geb. Milligen, Garderen 13 jan. 1794, woont 1813 te Putten, bouwknecht (1813), boerenknecht (1831), daggelder (1834), schaapherder (1831), † Tonsel, Harderwijk 23 juli 1834, tr. Ermelo 4 maart 1831 Bartje Boonen, geb. Harderwijk 25 nov. 1803, dagloonster (1859), † Horst, Ermelo 18 nov. 1879, dr. van Aalt Hendriks en Metje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt III.
2. Metje van Drie, geb. Harderwijk 28 jan. 1834, dagloonster (1859, 1897), † Veldwijk, Ermelo 3 febr. 1897, tr. 1e Ermelo 28 okt. 1859 Jannes van Putten, geb. Ermelo 2 maart 1828, dagloner (1859), † Horst, Ermelo 5 mei 1870, zn. van Tijmen en Maria Bast; tr. 2e Ermelo 26 dec. 1873 Jan Brantsen, geb. Horst, Ermelo 31 mei 1842, dagloner (1873), † Zutphen 19 april 1921, zn. van Hendrik en Hendrikje Bosch.

III. Cornelis van Drie, geb. Tonsel, Harderwijk 4 nov. 1831, tuinman (1870)-(1881), † Putten 31 maart 1881, tr. Eelde 22 mei 1869 Fennegien Koenderink, geb. Coevorden 20 dec. 1845, † Putten 24 nov. 1901, dr. van Harm, schipper, en Fenna Gerritsen.
Uit dit huwelijk:
Fenna Bartha van Drie, geb. Oosterbroek, Eelde 9 febr. 1870, † Putten 18 sept. 1946, tr. Putten 8 juni 1900 Gerrit van Dam, geb. Putten omstr. 1870, bakker (1900), † Putten 1 maart 1938, zn. van Aalbert, bakker, en Petertje Beekman.

(Versie 30 april 2016)Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen