5. Hermen Jansen ([1778]-1856)Inleiding


Volgens het bevolkingsregister van Nijkerk (1829) is stamvader Hermen Jansen van Drie geboren in Putten op 6 december 1778. Op en rond die datum is de doop van hem niet aangetekend. Zijn overlijdensakte noemt zijn ouders niet. Zijn voorouders zijn op dit moment daarom nog gehuld in mist.

Voor het feit dat hij dezelfde zou zijn als de Harmen die op 23 januari 1780 in Putten gedoopt wordt als zoon van Jannes Cosijnsen en Geertje Harms, zoals ik eens in een handschrift kwartierstaat tegenkwam, ontbreekt elk genealogisch bewijs.

En ook dat hij de zoon zou zijn van Jan Cornelissen, geboren te Drie en op 28 mei 1747 gedoopt te Garderen, is speculatief. We vinden deze speculatieve verwantschap bij voorbeeld in een stamboom op de Ancestry website. Een ander levensteken dan zijn doop ontbreekt op dit moment van deze Jan. Een huwelijk is niet bekend, laat staan kinderen.

Volgens het trouwregister van het gerecht Nijkerk trouwen Harmen Jansen en Leentje Burgers, na hun ondertrouw op 12 april 1805, op  28 april in de geroformeerde kerk van  Nijkerk

Verder onderzoek naar de herkomst van Hermen Jansen van Drie zou zich kunnen richten op het netwerk van verwanten van Gerrit Pleij (omstr. 1749 - Nijkerk 1814), de oom die in 1805 getuige is bij het huwelijk van Hermen met Leentje Burgers. Keurslijfmaker Gerrit Pleij is afkomstig uit Amsterdam en trouwt in 1802 in Nijkerk als weduwnaar van Trijntje Gerritsen Vliek met Gijsbertje Harmse van der Hoef. Gijsbertje is bij haar overlijden in 1829 drie maal weduwe: van Gerrit Teunissen, Aart Hendriksen en Gerrit Pleij.

De oudste vermelding van Hermen Jansen met de toenaam Van Drie in de registers van de burgerlijke stand vinden we in 1829, als hij aanwezig is bij het huwelijk van zijn dochter Stientje, en de huwelijksakte bovendien met deze achternaam ondertekent. Tot die tijd zien we hem in dtb-registers en burgerlijke stand steeds met het patroniem Jansen (of een spellingvariant daarvan).     Fragmentgenealogie


I. Hermen (Harmen) Jansen van Drie, geb. Putten [6 dec. 1778], bouwman (1829), daghuurder (1815), planter (1814), † ’t Holk, Nijkerk 12 febr. 1856, tr. Nijkerk 28 april 1805 Leentje Burgers, geb. Nijkerk 29 sept. 1774, daghuurster (1815), plantster (1814), † Holk, Nijkerk 15 okt. 1858, dr. van Hermanus en Stijntje Simons.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Hermsen, volgt IIa (Tak A).

Bruidspaar, ouders en getuigen ondertekenen de huwelijksakte van Gerrit de Greef en Stientje Hermsen van Drie, Nijkerk 17 april 1829 . De bruid ondertekent met 'S H V Drie', haar ouders met 'H J V Drie' en 'l burgers'.
2. Stientje Hermsen van Drie, geb. Nijkerk 26 mei 1808, † ald. 28 jan. 1891, tr. Nijkerk 17 april 1829 Gerrit de Greef, geb. Nijkerk 17 mei 1800, boerenknecht (1829), bouwman (1862), † Nijkerk 30 mei 1862, zn. van Gerrit de Greef (alias van Deventer) en Maria Haemer.
3. Hermanus (Manus) Harmsen, geb. Nijkerk 31 aug. 1809, † Wullenhoven, Nijkerk 26 juni 1814.
4. Gerrit Hermsen, geb. Nijkerk 31 jan. 1811, † ald. vóór 24 febr. 1811.
5. Jacobus, volgt IIb (Tak B).
6. Gijsbertje Harmsen, geb. Wullenhoven, Nijkerk 16 maart 1814, † ald. 12 febr. 1815.

Tak A

IIa. Jan Hermsen van Drie, geb. Nijkerk 21 dec. 1806, bouwknecht (1831, 1835), bouwman (1842, 1857), † Nijkerk 18 maart 1889, tr. Nijkerk 31 aug. 1831 Geertje van den Hengel, geb. Nijkerk 12 jan. 1815, † ald. 30 april 1850, dr. van Philip en Hendrika van Essen.
Uit dit huwelijk:
1. Leentje (Lena) van Drie, geb. Nijkerk 8 maart 1832, † Baarn 31 dec. 1907, tr. Nijkerk 7 okt. 1857 Jacob Buitenhuis, geb. Holk, Nijkerk 4 okt. 1831, bouwknecht (1857), † Baarn 15 maart 1908, zn. van Dirk Willemsen en Maartje van Steendelaar.
2. Philippus, volgt IIIa.
3. Hendrika van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 8 dec. 1835, † Nijkerk 23 okt. 1862.
4. Stientje van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 25 nov. 1837, † Nijkerk 18 jan. 1905, tr. Nijkerk 9 nov. 1859 Jannes Bast, geb. Bonte Poort, Nijkerk 23 aug. 1834, bouwknecht (1859), veehouder (1897), † Doornsteeg, Nijkerk 17 okt. 1897, zn. van Hendrikus en Heintje Melissen van de Bunt.
5. Grietje van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 2 okt. 1839, † Bunschoten 24 mei 1886, tr. Nijkerk 13 april 1864 Lubbert Kraaij, geb. Holk, Nijkerk 29 sept. 1841, bouwknecht (1864), † Bunschoten 31 aug. 1926, zn. van Ruth en Albertha van Ginkel.
6. Harmen, volgt IIIb.
7. Hermanus, volgt IIIc.
8. Hendrik van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 3 febr. 1846, landbouwer (1891, 1922), † Nijkerk 20 april 1922, tr. Nijkerk 24 juni 1891 Jannetje van de Langemheen, geb. Hell, Putten 5 febr. 1838, landbouwster (1891), † Nijkerk 1 juni 1926, dr. van Teunis van den Langemheen en Willempje Elbers van Donkersgoed en gesch. echtg. van Lubbert van den Berg.
9. Jacobus, volgt IIId.
10. Anna van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 19 april 1850, † Nijkerk 11 okt. 1894, tr. Nijkerk 17 april 1878 Aart van Hell, geb. Putten 23 aug. 1852, landbouwer (1878), † Nijkerk 8 febr. 1922, zn. van Aalbert en Annetje Vos; hij hertr. Putten 10 april 1914 Neeltje Koopman.
11. Geertje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 19 april 1850, † Nijkerk 11 okt. 1886.
Haar dochter:
Hendrika van Drie, geb. Nijkerk 22 nov. 1868, † ’t Holk, Nijkerk 24 nov. 1868.

IIIa. Philippus van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 14 sept. 1833, bouwknecht (1860), landbouwer (1866, 1891), † Putten 27 april 1891, tr. Nijkerk 15 aug. 1860 Heintje Kroon, geb. Nijkerk 23 maart 1832, landbouwster (1903), † Putten 27 dec. 1917, dr. van Johannes en Trijntje Tijmensen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertje van Drie, geb. Nijkerk 2 jan. 1861, dienstmeid (1883), landbouwster (1892), † Nijkerk 21 nov. 1900, tr. 1e Nijkerk 9 mei 1883 Cornelis van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 4 maart 1856, landbouwer (1883), † Nijkerk 3 april 1891, zn. van Rikkerdt en Willemina van Meerveld; tr. 2e Nijkerk 6 april 1892 Dirk van Strijland, geb. Doornsteeg, Nijkerk 17 nov. 1861, boerenknecht (1892), † Nijkerk 4 dec. 1944, zn. van Hartger Aartsen en Maartje van Bokhorst.
2. Johannes van Drie, geb. Putten 6 maart 1862, arbeider (1888), † Nijkerk 11 april 1933, tr. Putten 26 okt. 1888 Dina van Drie, geb. Putten 22 febr. 1859, † Nijkerk 18 aug. 1913, dr. van Jan en Johanna Gerarda van Eden.
3. Trijntje van Drie, geb. Putten 18 juli 1863, dienstbode (1900), † Putten 8 febr. 1941, tr. Putten 18 mei 1900 Gerrit van de Beek, geb. Putten 17 mei 1866, landbouwer (1900), zn. van Gerrit en Mia van de Kamp.
4. Hendrika van Drie, geb. Putten 28 dec. 1864, zonder beroep (1900), † Putten 1 dec. 1900.
5. Jan van Drie, geb. Putten 13 maart 1866, landbouwer, † Putten 13 maart 1940, tr. Putten 1 febr. 1895 Evertje van ’t Ooster, geb. Putten 19 nov. 1869, † Utrecht 6 nov. 1934, dr. van Teunis en Wijmpje van Aller.
6. Jacobus van Drie, geb. Putten 30 juni 1868, landbouwer, † Zeist 28 jan. 1949, tr. 1e Annetje van Hell, geb. Putten 21 nov. 1872, † ald. 21 maart 1898, dr. van Evert en Hendrika Eijsink; tr. 2e Nijkerk 21 juni 1899 Willempje Fredriksen, geb. Nijkerk 11 juni 1867, † Zeist 1 okt. 1949, dr. van Fredrik en Heintje van den Akker.
7. Aaltje van Drie, geb. Putten 20 maart 1870,  ald. 25 dec. 1870.
8. Harmen van Drie, geb. Putten 22 april 1871, landbouwer (1903), † Barneveld 21 mei 1935, tr. Putten 30 jan. 1903 Maartje van de Pol, geb. Ermelo 21 aug. 1873, dr. van Jan en Heimina ten Hove.
9. Aaltje van Drie, geb. Putten 20 april 1872, † ald. 29 okt. 1946, tr. Putten 16 jan. 1903 Steven Koopman, geb. Putten 14 okt. 1870, landbouwer (1903), † Putten 23 maart 1938, zn. van Lubbert en Willempje Vierwind.

IIIb. Harmen van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 20 maart 1842, landbouwer, † Doornsteeg, Nijkerk 24 aug. 1896, tr. Nijkerk 8 maart 1876 Martha Kroon, geb. Holk, Nijkerk 16 dec. 1837, † Nijkerk 17 aug. 1904, dr. van Johannes en Trijntje Tijmensen; zij hertr. Nijkerk 16 maart 1904 Aalt Buijtenhuis (Buitehuis).
Uit dit huwelijk:
Jan van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 13 dec. 1878, landbouwer (1899), † Doornsteeg, Nijkerk 13 april 1899.

IIIc. Hermanus van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 6 okt. 1843, landbouwer, † Ada, Michigan, Verenigde Staten 1929, tr. Nijkerk 30 juni 1875 Jannetje van Drie (IIIf).
Uit dit huwelijk:
1. Geertje van Drie, geb. Nijkerk 5 juli 1875, † Amersfoort 7 april 1958, tr. Barneveld 6 nov. 1903 Gerrit Wolfswinkel, geb. Hoevelaken 7 sept. 1873, agent van politie (1903), † Amersfoort 16 febr. 1955, zn. van Willem van Wolfswinkel en Lubbertje van Ee.
2. Jacobus van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 16 juli 1877, landbouwer (1907), † Verenigde Staten omstr. 1955, tr. Barneveld 19 nov. 1907 Teunisje Kas, geb. Barneveld 10 maart 1886, dienstbode (1907), dr. van Hendrik en Hendrika Mulder.
3. Jan van Drie, geb. Appel, Nijkerk 22 mei 1879, landarbeider, landbouwer (1910), veldarbeider (1927), † Andijk 8 sept. 1963, tr. 1e Barneveld 12 aug. 1910 Maria van Beek, geb. Barneveld 20 nov. 1887, dienstbode (1910), † Leusden 1 juni 1914, dr. van Gerrit en Jannetje Vonk; tr. 2e Amersfoort 9 juni 1915 Maria Wilhelmina Alberts, geb. Velp 27 okt. 1881, dr. van Gradus en Geertje Kamphuis.
4. Gerrit van Drie, geb. Nijkerk 3 okt. 1880, † ald. 24 febr. 1892.
5. Philippus van Drie, geb. Appel, Nijkerk 3 sept. 1883, huisschilder, † Verenigde Staten 1961.
6. Harmen van Drie, geb. Appel, Nijkerk 14 mei 1885, bakker (1906), † Ionia, Michigan, tr. Barneveld 18 mei 1906 Cornelia Margaretha van Altena, geb. Zoelen 20 april 1884, molenaar (1906), dr. van Gerrit Jan en Maria van Basten.
7. Geurtje van Drie, geb. Appel, Nijkerk 21 maart 1888, † Amersfoort 20 aug. 1960, tr. Barneveld 1 nov. 1907 Aart Melis van Donkelaar, geb. Baarn 2 maart 1882, landbouwer (1907), † Amersfoort 12 febr. 1972, zn. van Jan en Siemetje van Maanen.
8. Hendrika van Drie, geb. Appel, Nijkerk 9 juni 1891, † Verenigde Staten 1975, tr. Richard (Dick) van Heusden, machinist.

IIId. Jacobus van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 26 juni 1848, landbouwer (1885), † Nijkerk 15 nov. 1932, tr. 1e Nijkerk 22 april 1885 Henderina van Hell, geb. Putten 28 jan. 1850, landbouwster (1889), † Nijkerk 11 okt. 1889, dr. van Aalbert en Annetje Vos; tr. 2e Elburg 3 nov. 1892 Geertje van Duinen, geb. Putten 30 juni 1854, † Nijkerk 24 juli 1939, dr. van Wilhelmus en Trientje Verhoef.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 4 maart 1886, † Nijkerk 10 maart 1886.
2. Annetje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 5 maart 1886, † Nijkerk 6 maart 1886.
3. Geertje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 17 febr. 1887, † Amersfoort 29 nov. 1963, tr. Nijkerk 31 dec. 1918 Jan van Hell, geb. Nijkerk 7 febr. 1887, landbouwer (1918), † Barneveld 14 jan. 1940, zn. van Wouter en Teunisje Kraaij.
4. Aalbert van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 19 sept. 1888.
Uit het tweede huwelijk:
5. Jan Harmen van Drie, geb. Nijkerk okt. 1893, † ald. 8 dec. 1893.
6. Jan Harmen van Drie, geb. Nijkerk 2 febr. 1895, landbouwer, † Amersfoort 27 jan. 1975, tr. Nijkerk 21 febr. 1923 Evertje van Ramshorst, geb. Nijkerk, † ald. 30 maart 1974.
7. Wilhelmus van Drie, geb. Nijkerk 15 dec. 1896, landbouwer, † Nijkerk 12 maart 1971, tr. Nijkerk 6 okt. 1926 Elbertje van Drie, geb. Putten 6 aug. 1900, † Ermelo 16 sept. 1960, dr. van Jacobus (IIIe,1) en Gerritje van ’t Klaphek.
8. Trijntje van Drie, geb. Nijkerk 20 jan. 1899, † Ede 3 sept. 1995, tr. Nijkerk 20 nov. 1929 Cornelis Snapper, geb. Nijkerk 1 sept. 1900, † Ede 21 april 1987.

Tak B

IIb. Jacobus van Drie, geb. Wullenhoven, Nijkerk 5 juni 1812, bouwknecht (1835), daghuurder (1836), † Nijkerk 18 dec. 1892, tr. Nijkerk 16 april 1835 Geurtje Vedder, geb. Nijkerk 28 maart 1815, † Wullenhoven, Nijkerk 5 mei 1859, dr. van Gerrit en Geertje van Aller.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen, volgt IIIe.
2. Geertje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 22 febr. 1838, † Nijkerk 23 maart 1889.
3. Leentje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 20 april 1840, † Nijkerk 10 april 1896.
4. Gerrit van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 22 sept. 1842, † Nijkerk 30 mei 1848.
5. Geurtje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 13 sept. 1845, † Nijkerk 13 febr. 1919.
6. Gerritje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 8 sept. 1848, naaister (1875), † Doornsteeg, Nijkerk 16 okt. 1875.
7. Stijntje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 25 mei 1851, † Nijkerk 6 juli 1918.
8. Jannetje van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 15 dec. 1854, landbouwster (1875), † Verenigde Staten omstr. 1921, tr. Nijkerk 30 juni 1875 Hermanus van Drie (IIIc).

IIIf. Harmen van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 20 juni 1836, landbouwer (1875), † Nijkerk 6 maart 1921, tr. 1e Nijkerk 17 febr. 1875 Elbertje van Duinen, geb. Diermen, Putten 18 april 1838, † Putten 13 juni 1884, dr. van Adrianus en Gerritje Gerritsen; tr. 2e Nijkerk 23 mei 1888 Hendrikje van Meerveld, geb. Appel, Nijkerk 8 maart 1840, landbouwster (1888), † Putten 15 dec. 1905, dr. van Marten Stevensen en Petertje Hendriks Brons.
Uit het eerste huwelijk:
Jacobus van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 18 febr. 1876, landbouwer (1899), † Ermelo 12 mei 1940, tr. Nijkerk 29 maart 1899 Gerritje van ’t Klaphek, geb. Nijkerk 16 febr. 1876, † ald. 3 dec. 1937, dr. van Gijsbert en Theunisje Steenkamer.

(Rob van Drie, versie 10 oktober 2017)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen