1. Evert (trouwt Amersfoort 1743)


Stamvader

Stamvader van deze familie Van Drie is Evert van Drie, die op 5 mei 1743 in Amersfoort trouwt met Steventje Smits. Hij is afkomstig uit Stoutenburg. De voornaam Evert leeft tot op de dag van vandaag voort in deze familie, waarvan hieronder de eerste vijf generaties volgen.

Inschrijving van het huwelijk van Evert van Drie en Evertje Smits in het trouwboek van de gereformeerde kerk van Amersfoort

Fragmentgenealogie


I. Evert van Drie, uit Stoutenburg, tr. Amersfoort 5 mei 1743 Steventje Smits (uit de Valk).
Uit dit huwelijk:
1. Geurtje van Drie, ged. Amersfoort 26 febr. 1745.
2. Geurtje van Drie, ged. Amersfoort 18 maart 1746.
3. Dirkje van Drie, ged. Amersfoort 10 dec. 1747.
4. Gerrit, volgt II.

II. Gerrit van Drie, ged. Amersfoort 5 febr. 1751, daghuurder (1811), † Stoutenburg 27 aug. 1811, tr. Hoevelaken 14 maart 1779 Stijntje Walburg, ged. Putten 18 jan. 1750, † Hoogland 1 april 1808, dr. van Gerrit Evertsen en Evertje Everts.
Uit dit huwelijk:
1. Steventje van Drie, geb. Hoevelaken 19 mei 1780, werkster (1811), † Amersfoort 25 maart 1853, tr. 1e Zeist 17 nov. 1805 Hendrik Bergvoort, geb. ’Dravenak boven Wesel’ omstr. 1766, daghuurder (1813), † Baarn 1 aug. 1813, zn. van Harmen Jan en Mechteldje Kuiper; tr. 2e De Vuursche 21 juni 1820 Jorden van Soest, ged. Amersfoort 14 jan. 1798, boerenknecht (1820), † Leusden 9 april 1834, zn. van Huibert en Klaasje van Ginkel.
2. Evertje van Drie, geb. Hoevelaken 25 dec. 1782, † Maartensdijk 10 dec. 1862, tr. Geurt van der Horst, geb. Voorthuizen 11 aug. 1782, daggelder, † Maartensdijk 13 mei 1844, zn. van Jan Jacobs en Stijntje Geurts van Hulleveldt.
3. Dirkje van Drie, ged. Amersfoort 19 juni 1785.
4. Gerrit, volgt IIIa (A).
5. Evert van Drie, ged. Amersfoort 8 okt. 1789, werkman, † Kortenhoef 9 febr. 1839, tr. Maartensdijk 21 aug. 1818 Lijsje van der Schaft, geb. De Vuursche, ged. Soest 8 nov. 1767, werkster (1818), † Maartensdijk 17 maart 1838, dr. van Lammert Aalbertse en Annetje Gijsberts Verhagen en wed. van Anthonij van Doorn.
6. Jan, volgt IIIb (B)
7. Dirk van Drie, ged. Amersfoort 16 aug. 1795, bediende (1824), † Utrecht 9 mei 1841, tr. Utrecht 3 nov. 1824 Geertruij de Roos, geb. Arnhem omstr. 1791, dienstbaar (1824), † Utrecht 3 aug. 1847, dr. van Lucas en Johanna Kervel en wed. van Johan Adam Jorris.

A

IIIa. Gerrit van Drie, geb. Hoogland, ged. Amersfoort 7 jan. 1787, arbeider, daghuurder op de Spie (1836), † Soest 17 febr. 1853, tr. De Vuursche 8 nov. 1822 Lammertje van der Schaft (Schagt), geb. Lage Vuursche, ged. De Vuursche 7 febr. 1802, † Soest 5 febr. 1879, dr. van Aalbert van der Schagt en Neeltje van Ginkel.
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit, volgt IVa.
2. Neeltje van Drie, geb. Soest 17 nov. 1829, † Maartensdijk 27 maart 1911, tr. Soest 9 juni 1855 Hendrik Hansman, geb. Lunteren 4 febr. 1821, boerenknecht, † Maartensdijk 28 april 1894, zn. van Adam en Anna Schnitzelaar.
3. Steintje van Drie, geb. Soest 23 maart 1836, † Baarn 6 juni 1911, tr. Soest 14 febr. 1870 Roelof Kinderdijk, geb. Soest 15 mei 1843, arbeider (1911), † Baarn 22 juni 1916, zn. van Johannes en Neeltje Kooij; hij hertr. Weesp 28 sept. 1911 Hendrika Johanna Maria Hesselink.
4. Aalbert van Drie, geb. Soest 8 aug. 1837, † ald. 16 dec. 1855.
5. Elizabeth van Drie, geb. Soest 21 april 1839, dienstmeid (1865), † Westbroek 16 juni 1895, tr. Westbroek 17 nov. 1865 Dirk van den Bergh, geb. Westbroek 1 nov. 1836, boerenknecht (1865), † Westbroek 8 juni 1887, zn. van Albertus en Aaltje Veenendaal.
6. Evert, volgt IVb.
7. Annigje van Drie, geb. Soest 1 febr. 1844, † ald. 31 okt. 1909, tr. Soest 18 mei 1867 Wijnand Groenensteijn, geb. Soest 14 okt. 1838, boerenarbeider (1867), † Eemnes 30 juli 1926, zn. van Thijmen en Dirkje Wolfswinkel.

IVa. Gerrit van Drie, geb. Soest 23 sept. 1824, arbeider, daghuurder (1824), † Soest 24 aug. 1888, tr. Soest 31 juli 1850 Hendrika van Kooij, geb. Soest 24 aug. 1821, † Zeist 12 febr. 1897, dr. van Rijk en Gerardina Harreveld.
Uit dit huwelijk:
1. Lambertje van Drie, geb. Soest 24 april 1851, † Baarn 10 juli 1888, tr. Baarn 28 jan. 1874 Philip Dieffenbach, geb. Baarn 30 dec. 1851, arbeider (1874), † Baarn 18 juni 1931, zn. van Johan Philip en Hendrina van Wagtendonk; hij hertr. Baarn 2 aug. 1889 Fokeltje Timmer.
2. Henrica van Drie, geb. Soest 8 nov. 1854, † ald. 11 okt. 1862.
3. Gerardina van Drie, geb. Soest 29 febr. 1860, † ald. 3 sept. 1862.
4. Gerrit van Drie, geb. Soest 13 sept. 1864, arbeider, † De Bilt 9 febr. 1956, tr. Soest 21 febr. 1891 Anna Margaretha Catharina van der Velden, geb. Amsterdam 4 juli 1864, † De Bilt 29 jan. 1949, dr. van Coenraad Harmanus en Neeltje van Soest.

IVb. Evert van Drie, geb. Soest 12 mei 1841, boerenarbeider, spoorwegarbeider, onbezoldigd rijksveldwachter, † Utrecht 9 juli 1911, tr. 1e Soest 21 juli 1866 Japikje van Manen, geb. Maartensdijk 29 okt. 1843, † De Bilt 19 febr. 1873, dr. van Volkert en Geertje Kraay; tr. 2e De Bilt 25 juli 1873 Luitje Geijtenbeek, geb. Soest 21 nov. 1848, † Diemen 28 sept. 1906, dr. van Cornelis en Luitje Janse; tr. 3e Diemen 1 febr. 1907 Rijkje Berkhof, geb. Ede 19 febr. 1841, † Maartensdijk 2 mei 1921, dr. van Hendrik en Aletta Bos; zij hertr. Hendrikus van der Kuil.
Uit het eerste huwelijk:
1. Lammertje van Drie, geb. Soest 9 nov. 1866, † ald. 1 sept. 1868.
2. Geertje van Drie, geb. Soest 24 febr. 1868, † ald. 16 aug. 1868.
3. Lammertje van Drie, geb. Soest 28 sept. 1869, † ald. 3 aug. 1958, tr. Soest 3 nov. 1894 Willem Meerding, geb. Soest 22 juni 1867, timmerman, † Soest 16 mei 1940, zn. van Jacob en Teunisje Ravenhorst.
4. Geertje van Drie, geb. Soest 4 maart 1871, † De Bilt 16 aug. 1871.
5. Geertje van Drie, geb. De Bilt 14 febr. 1873, † Diemen 10 maart 1945, tr. Diemen 20 sept. 1895 Gerrit van der Roest, geb. Diemen 25 maart 1870, arbeider, groentenhandelaar, oliehandelaar, † Diemen 21 nov. 1939, zn. van Gijsbertus en Wijgertje Schaap.
Uit het tweede huwelijk:
6. Luitje van Drie, geb. De Bilt 13 april 1874, † Maasniel 12 febr. 1952, tr. Diemen 22 maart 1895 Willem Boogaard, geb. Weesp 15 maart 1872, † ald. 30 april 1942, zn. van Cornelis en Sophie Marlijntje Brouwer.
7. Gerrit van Drie, geb. Barneveld 6 april 1877, schippersknecht (1908), grondwerker (1914), machinist van een caroussel, binnenschipper, spoorwegwerker (1899), † Rotterdam 7 sept. 1965, tr. 1e Sloten 24 maart 1899 (echtsch. uitgespr. Amsterdam 9 nov. 1908) Gepke Smits, geb. Beerta 29 juni 1879, dr. van Antje Smits; tr. 2e Beilen 5 maart 1914 Antje Ludwig, geb. Beilen 2 nov. 1890, † Hoogeveen 22 sept. 1979, dr. van Ellerus Johannes en Wietje Dondorf(f).
8. Gijsberta van Drie, geb. Amersfoort 28 sept. 1879, huishoudster (1913), † Amsterdam 25 maart 1913, tr. Diemen 21 april 1899 Bart van Wilgenburg, geb. Sloten 23 mei 1878, veldarbeider (1920), † Diemen 19 nov. 1948, zn. van Johannes en Gerritje de Vries.

B

IIIb. Jan van Drie, ged. Amersfoort 9 okt. 1791, voermansknecht (1820), apothekersbediende (1849), dienstknecht (1849), † Zeist 12 maart 1869, tr. Utrecht 10 mei 1820 Willemijntje Brikko, ged. ’s Graveland 8 juli 1787, † Zeist 11 juli 1863, dr. van Jacob en Aaltje Tessemaker.
Uit dit huwelijk:
1. Christina Alida van Drie, geb. Zeist 17 febr. 1821, † Het Loo, Apeldoorn 14 dec. 1904, tr. Zeist 17 dec. 1852 Johan Gerrit Jongeling, geb. Langbroek 29 mei 1823, tuinman (1852, 1862), † Het Loo, Apeldoorn 10 aug. 1890, zn. van Johan Herman en Elizabeth Buchman.
2. Johannes Jacobus, volgt IVc.
3. Willemina van Drie, geb. Zeist 27 aug. 1825, † ald. 26 febr. 1896, tr. Zeist 11 mei 1849 Johannes ten Haaft, geb. Zeist 19 nov. 1823, timmermansknecht (1849), † Zeist 17 mei 1884, zn. van Albertus en Jannigje van Soest.
4. Alida van Drie, geb. Zeist 10 nov. 1828, † ald. 14 okt. 1830.

IVc. Johannes Jacobus van Drie, geb. Zeist 11 maart 1823, timmermansknecht (1850), † Zeist 20 juni 1908, tr. Zeist 1 maart 1850 Anna Maria Elisabeth Klussmeijer, geb. Amsterdam 14 sept. 1828, † IJsselstein 2 mei 1885, dr. van Johan Friedrich en Jacoba van Arkel.
Uit dit huwelijk:
1. Willemijntje van Drie, geb. Zeist 25 okt. 1850, † ’s-Gravenhage 29 aug. 1915, tr. Zeist 6 maart 1884 Gerardus Hendrik Rolfes, geb. ’s-Gravenhage 4 juli 1856, koetsier, † ’s-Gravenhage 17 nov. 1919, zn. van Gerardus Hendrik en Adriana Pieternella van Wou.
2. Jacoba van Drie, geb. Zeist 17 aug. 1852, † Utrecht 5 mei 1919, tr. Utrecht 11 okt. 1876 Johannes Jacobus van Rijn, geb. Utrecht 10 okt. 1851, kleermaker (1917), † Utrecht 8 aug. 1917, zn. van Johannes Jacobus en Cina Martina de Lange.
3. Alida van Drie, geb. Zeist 31 dec. 1854, † ald. 1 febr. 1940.
4. Anna van Drie, geb. Zeist 10 maart 1857, † Utrecht 1 april 1897, tr. Zeist 7 dec. 1882 Johannes Bakkenes, geb. Utrecht 8 nov. 1851, schoenmaker (1914), † Utrecht 13 febr. 1914, zn. van Leonardus Johannes en Geertje Sorg.
5. Jannetje van Drie, geb. Zeist 12 dec. 1859, † ald. 19 febr. 1949, tr. Zeist 24 mei 1888 Willem Johannes van de Weert, geb. Zeist 19 mei 1859, timmerman (1907), † Zeist 7 mei 1907, zn. van Geerlag en Antonia Willemina Uijlenbroek en wedr. van Adriana van Maanen.
6. Johanna van Drie, geb. Zeist 16 maart 1862, † ald. 21 febr. 1877.
7. Jan van Drie, geb. Zeist 23 febr. 1865, † ald. 29 mei 1867.
8. Johannes Jacobus van Drie, geb. Zeist 21 aug. 1867, † ald. 15 sept. 1870.(Rob van Drie, versie 29 januari 2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen