Bewoners 1850-1860


Het buurtschap Drie telt in het bevolkingsregister van Ermelo over de periode 1850-1860 zes adressen: Wijk F 1a, 1b, 2, 3, 4 en 5. Op het onderstaande kaartje is te zien hoe de woningen gesitueerd waren in het buurtschap. 


Vijf huizen in Drie met hun nummering volgens het bevolkingsregister 1850-1860

In het onderstaande overzicht is de informatie uit het bevolkingsregister overgenomen (zwarte letter) en aangevuld op basis van bronnenonderzoek (groene letter).

Bij het aanleggen van het bevolkingsregister in 1850 woonden 32 personen in het buurtschap Drie.

Drie F, huis 1a

   1. Teunes van de Pol, geb. Ermelo  1783, daghuurder, ovl. Drie, Ermelo 18 okt. 1855 [geb. Speuld, ged. Garderen 28 april 1782, met aantekening in doopboek ‘van wegen de ziekte van den vader heeft de moeder zelve het ten doop gehouden en belooft voor desselfs opvoeding te zullen zorgen’, zn. van Evert Beertzen en Hendrikje Jans], tr.
   2. Hendrikje Dekker (vrouw), geb. Apeldoorn 1786 [geb. volgens overlijdensakte Apeldoorn 24 dec. 1783, ovl. Drie, Ermelo 14 febr. 1862, 78 jr.].

Buren Hendrik van de Veen (huis 4) en Evert Pater (huis 3) geven op 15 februari 1862 het overlijden aan van Hendrikje Dekker (huis 1a)


Drie F, huis 1b

  1. Willem van den Bos [Bosch], geb. Ermelo (dorp) 14 sept. 1826, daghuurder, ovl. Drie 9 juli 1855, [zn. van Berend van den Bos, wagenmaker en Hendrikje Gerrits, tr. Ermelo 3.11.1848]
  2. Petertje Dekker (vrouw), geb. Barneveld 30 aug. 1824 [dagloonster, ovl. Speuld, Ermelo 28 juni 1903, dr. van Aart Gerritsen Dekker, landbouwer, en Maasje van Beek; zij hertr. Wouter Hofstee, nr. 6]
  3. Maasje van den Bosch [Bos] (kind), geb. Ermelo 23 juni 1852, [ovl. Utteld, Apeldoorn 6 maart 1898, tr. Ermelo 10 juni 1892 Aart van den Berg, geb. Apeldoorn 23 nov. 1867, landbouwer, ovl. Utteld, Apeldoorn 4 sept. 1898, zn. van Hendrik van den Berg en Mina van den Burg.]
  4. Berend van den Bosch (kind), geb. Ermelo 9 sept 1854, [landbouwer, ovl. Ermelo 2 aug. 1916, tr. Ermelo 2 dec. 1887 Teunisje van den Bosch, zie huis 2] 
  5. Wouter Hofstee, geb. [Kootwijkerbroek, Barneveld], 10 febr. 1834, [boerenknecht, ovl. Speuld 6 jan. 1914, zn. van Teunes Willemse Hofstee, landbouwer, en Willemtje Boven, tr. Ermelo 18 aug. 1859 Petertje Dekker, zie nr. 2].

Ondertekening huwelijksakte Jan Hendriksen van den Bosch en Geertje Mulder, Ermelo. 30 dec. 1842. De akte wordt onder anderen ondertekend door de bruidegom, zijn ouders en schoonmoeder. Bruidegom en zijn vader heten in de huwelijksakte 'Bosch', zonder 'van den'. Zo ondertekenen ze ook.      

Drie F, huis 2 (Boshuis)

  1. Jan Hendriksen van den Bosch, geb. Ermelo 23 juli 1814, boswachter [daghuurder 1843, landbouwer 1869, ovl. Drie 16 jan. 1869, geb. als Jan Bosch, zn. van Hendrik Hendriksen Bosch, daghuurder, en Teunisje Jans, tr. Ermelo 30 dec. 1842]
  2. Geertje Mulder (vrouw), geb. Ermelo dec. 1816 [Barneveld 18 dec. 1814, ovl. Ermelo 3 juni 1872, dr. van Jan Mulder en Jannetje AriĆ«nsen].
  3. Hendrik van den Bosch (kind), geb. [Drie], Ermelo 4 mei 1843.
  4. Jan van den Bosch (kind), geb. Ermelo 13 febr. 1845, [ovl. Drie 9 april 1871].
  5. Teunisje van den Bosch (kind), geb. [Drie] Ermelo 28 april 1847, [landbouwster, ovl. Drie 14 febr. 1889, tr. 1e Ermelo 5 april 1878 Hendrik van Hierden, zie huis 5; tr. 2e Ermelo 2 dec. 1887 Berend van den Bosch, zie huis 1b].
  6. Jannes van den Bosch (kind), geb. Ermelo 18 febr. 1849, [ovl. Drie 15 juni 1886].
  7. Hendrikus van den Bosch (kind), geb. Ermelo 21 febr. 1851, [boerenknecht, ovl. Nunspeet 20 jan. 1927, tr. Ermelo 18 juli 1884 Willemtje Berghuis, geb. Nunspeet 2 febr. 1860, ovl. Nunspeet 21 maart 1906, dr. van Willem Berghuis, landbouwer, en Gerritje Schouten].
  8. Willem van den Bosch (kind), geb. Ermelo 10 nov. 1853, [ovl. Drie 5 maart 1875].
  9. Jannetje van den Bosch (kind), geb. Ermelo 19 okt. 1855, [ovl. Drie 12 jan. 1873].
Drie F, huis 3

  1. Evert Aaltsz Pater, geb. Ermelo 29 juli 1815, landbouwer, [ovl. Drie 4 okt. 1876, zn. van Aalt Pater en Elisabeth Goodschalk].  
  2. Gerrit Pater, geb. Ermelo 7 mei 1822, landbouwer, [ovl. Apeldoorn 8 sept. 1879, zn. van Aalt Pater en Elisabeth Goodschalk]
  3. Aartje Pater, wed. R. van Millingen, geb. Ermelo 18 dec. 1803 [geb. Speulde 18 dec. 1803, ged. Garderen 25 dec. 1803, ovl. Garderbroek 26 jan. 1880, dr. van Aalt Pater en Elisabeth Goodschalk, tr. Ermelo 29 aug. 1832 Reijer van Millingen, geb. Vossen 6 febr. 1802, ged. Garderen 7 febr. 1802, landbouwer, ovl. Drie 14 okt. 1842, zn. van Jan Hendriks, landbouwer, en Garbrig Reijers].

Ondertekening huwelijksakte Reijer van Millingen en Aartje Pater, Ermelo 29 augustus 1832. Reijer en zijn vader Jan schrijven hun familienaam respectievelijk als 'van Milligen' en 'van Millegen'. De naam zal afgeleid zijn van het buurtschap Milligen onder Garderen. De 'n' is hier in de akten van de burgerlijke stand aan toegevoegd. De vier kinderen van worden ook als Van Millingen ingeschreven in het geboorteregister. Aartje was bij haar huwelijk hoogzwanger, twee maanden later werd haar eerste kind geboren.

  4. Jan van Millingen, geb. [Drie], Ermelo 27 okt. 1832, [landbouwer, ovl. Drie 19 juni 1862].
  5. Aalt van Millingen, geb. [Drie], Ermelo 29 mei 1835, [landbouwer, ovl. Drie 1 febr. 1872].
  6. Gerrit van Millingen, geb. [Drie], Ermelo 6 jan. 1837, [boerenknecht, arbeider, ovl. Putten 10 sept. 1870, tr. Putten 15 april 1869 Teuntje van Steenler, geb. Diermen, Putten 13 mei 1842, ovl. Ede 10 april 1916, dr. van Wulfert en Lammertje van Schalm; zij hertr. Barneveld 23 febr. 1883 Evert van de Braak, zie 7].
  7. Elisabeth van Millingen, geb. [Drie], Ermelo 8 okt. 1840, [ovl. Drie 29 sept. 1876, tr. Barneveld 15 febr. 1872 Evert van de Braak, geb. Barneveld 27 febr. 1844, landbouwer, ovl. Ede 23 jan. 1920, zn. van Aalbert en Bietje Hooijer; hij hertr. Barneveld 23 febr. 1883 Teuntje van Steenler, zie 6].
  8. Aaltje Kamphuis, geb. Ermelo 16 dec. 1823, meid [ovl. Garderen 1 maart 1898, dr. van Jacob Kamphuis, landbouwer, en Neeltje Rens, tr. Ermelo 7 febr. 1851 Jan Pul, geb. Ermelo 22 maart 1823, daghuurder, ovl. Garderen 15 okt. 1900, zn. van Wouter Rikkertsen, daghuurder, en Theunisje Jans Bosch].
  9. Marie Kraak, geb. Ermelo (Apeldoorn doorgehaald) 1830, meid. [? naam slecht leesbaar, niet gevondenin geboorteregister Ermelo].
  10. Aartje van Voorst, geb. Ermelo 13 juli 1846 [op die datum niet gevonden in geboorteregister Ermelo].Drie F, huis 4

  1. Hendrik van de Veen (gehuwd), geb. Apeldoorn 15 juni 1800, daghuurder [Hendrik Hendriks, geb. Apeldoorn 22 jan. 1800, ged. Apeldoorn 26 jan. 1800, arbeider, boerenknecht, ovl. Drie 2 okt. 1866, zn. van Goossen Hendriks en Fennetje Sanders, tr. Apeldoorn 8 sept. 1827 (als Hendrikus Hendriks en Willemtje Evertsen)]:
  2. Willemtje Schuiteman , geb. Ermelo 20 febr. 1806 [Willemtje Evertsen, Willempje Jans Schuiteman, geb. Nunspeet 20 febr. 1806, ged. Nunspeet 5 maart 1806, arbeidster, ovl. Drie 14 okt. 1877, dr. van Jan Evertsen en Stijntje Hendriks].
  3. Fennetje van de Veen, geb. [Drie], Ermelo 16 febr. 1836 [geb. Drie 15 febr. 1836, dienstmeid, ovl. Horst, Ermelo 11 april 1853].
  4. Stijntje van de Veen, geb. [Drie], Ermelo 26 okt. 1838 [ovl., Laag-Keppel 19 okt. 1871, tr. Ermelo 24 maart 1865 Hendrik Westerink, geb. Ermelo 18 sept. 1833, werkbaas (1865), gemeenteveldwachter (1872), ovl. Utrecht 7 nov. 1901, zn. van Lubbert Westerink en Maartje van de Weijer; hij hertr. Hummelo en Keppel 1 nov. 1872 Willemina Niieuwenhuis].
  5. Hendrikje van de Veen, geb. [Drie], Ermelo 11 okt. 1841, [ovl. Ermelo 3 jan. 1915, tr. Putten 12 okt. 1877 Aart van Veenhuisen (Veenhuizen), arbeider, geb. Huinen, Putten 2 dec. 1830, landbouwer, ovl. Voorthuizen 18 juni 1909, zn. van Aalt van Veenhuisen en Gijsje van Roseler].
  6. Willemtje van de Veen, geb. [Drie], Ermelo 15 aug. 1844, [ovl. Ermelo 9 dec. 1921, tr. Ermelo 19 sept. 1879 Gerrit Hoegen, geb. Houtdorp, Ermelo 21 sept. 1832, landbouwer, ovl. Speuld, Ermelo 3 juni 1913, zn. van Jan Hoegen, daghuurder, en Petertje van Muijen].
  7. Hendrik van de Veen, geb. [Drie] Ermelo 2 maart 1849, [boerenknecht, ovl. Apeldoorn 2 dec. 1931, tr. Barneveld 17 juni 1875 Brandina Wilhelmina Koops, geb. Garderen 23 mei 1852,, ovl. Lochem 21 febr. 1943, dr. van Zweer Koops, wagenmaker, en Antonia van de Put].
  8. (doorgehaald) Steven van de Veen, geb. [Drie] Ermelo 14 juni 1833, dienstbaar, 17 maart 1859 naar Apeldoorn [schaapherder, ovl. Drie 24 aug. 1875].
  9. (doorgehaald) Jan van de Veen, geb. Barneveld 18 maart 1831, dienstbaar, 7 mei 1855 naar Hierden, [dagloner (1879), landbouwer, ovl. Drie 26 okt. 1893, tr. Ermelo 26 sept. 1879 (als Jan Hendriks) Aaltje de Weerd, dagloonster, ovl. Barneveld 27 nov. 1915, dr. van Jan de Weerd, landbouwer, en Gerbrigje Beekman; wed. Berend Versteeg].
  10. (doorgehaald) Geertje van de Veen, geb. Barneveld 1828, dienstbaar, naar HR D3, [Geertje Hendriks, geb. Barneveld 28 nov. 1828, ovl. Garderen 19 juli 1856, tr. Barneveld 18 nov. 1852 Goosen Bronkhorst, geb. Voorthuizen 26 maart 1830, daghuurder, landbouwer, ovl. Kootwijkerbroek 24 jan. 1914, zn. van Peter Harmsen Bronkhorst, dagloner, en Maartje Goosens van den Bosch, dagloonster; hij hertr. Barneveld 29 nov. 1860 Willempje Bettink (Betting)].
  11. Peter Bunkhorst (ongehuwd), geb. [Drie] Ermelo 14 april 1853 [Peter Bunkhorst (toenaam zo in geboorteakte), later Peter Bronkhorst, geb. ten woonhuize van zijn grootvader, dagloner, ovl. (als Peter Bronkhorst) Garderen 13 maart 1875, zn. van Goosen Bronkhorst, daghuurder, bij geboorte zoon wonende in Garderen, en Geertje van de Veen].Drie F, huis 5

  1. Willem van Hierden (gehuwd), geb. Barneveld (Apeldoorn doorgehaald) 24 dec. 1808, daghuurder, [boerenknecht, landbouwer, ovl. Drie 19 maart 1886, zn. van Jan Nuijen van Hierden, landbouwer, en Hendrikje Willems de Ruijter, tr. Ermelo 5 juli 1839:]
  2. Gerritje van den Bosch (gehuwd, vrouw), geb. Ermelo 16 juni 1817 [ovl. Drie, Ermelo 20.11.1866, dr. van Hendrik Hendriksen van den Bosch en Teunisje Jans Goodschalk, zie 3].

Doopinschrijving van Theunisje Jans, dochter van Jan Janse en Garritje Rijks, Garderen 22 september 1782.
  3. Teunesje Goodschalk (wed. H. van den Bosch), geb. [Speulde] Ermelo 9 sept. 1782, [ged. Garderen 22 sept. 1782, woonde te Speulde 1806, ovl. Drie 15 april 1863, dr. van Jan Janse en Garritje Rijks, ondertr. Garderen 22 febr. 1806 Hendrik Hendriksen van den Bosch, geb. Leuvenum 8 nov. 1776, ged. Ermelo 10 nov. 1776, woonde te Drie 1806, daghuurder, landbouwer, ovl. Drie 23 mei 1844, zn. van Hendrik Hendriksen en Willemtje Jans].
  4. Teunesje van Hierden, geb. [Speuld], Ermelo 27 febr. 1840, [dagloonster, ovl. Drie 1 dec. 1868]
  5. Hendrikje van Hierden, geb. [Drie], Ermelo 14 maart 1844, [ovl. Apeldoorn 19 maart 1909, tr. Putten 12 sept. 1872 Beert van den Hoorn, geb. Huinen, Putten 29 aug. 1845, arbeider, opzichter, ovl. Staverden, Ermelo 16 maart 1903, zn. van Wolbert van den Hoorn, arbeider, en Aaltje Jans].
  6. Hendrik van Hierden, geb. [Drie], Ermelo 2 april 1846, [landbouwer, ovl. Drie 15 juli 1886, tr. Ermelo 5 april 1878 Teunisje van den Bosch, zie huis 2 (Boshuis); zij hertr. Ermelo 2 dec. 1887 Berend van den Bosch, zie huis 1b].
  7. Jannetje van Hierden, geb. [Drie], Ermelo 26 okt. 1849, [landbouwster, ovl. , Ermelo 27 juni 1918, tr. Ermelo 27 juli 1884 Jan Bouwers, geb. Garderen 17 april 1836, landbouwer, ovl. Houtdorp, Ermelo 23 nov. 1905, zn. van Aalbert Bouwers, landbouwer, en Gerritje Franken Pater].
  8. Hendrikus van Hierden, geb. [Drie], Ermelo 1 sept. 1853, [ovl. Drie 12 maart 1874].
  9. Dirkje van Hierden, geb. Ermelo 15 febr. 1855, [ovl. Drie 1 april 1874].

(Versie 6 mei 2016)


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen