2. Jan Hendriksen (1721-1797)


Inleiding

Jan Hendriksen wordt in 1751 en 1758 bij de inschrijving van de doop van zijn kinderen Bertje en Cornelis in de gereformeerde kerk van Nijkerk vermeld met de toenaam 'Van Drij'. In het begraafregister van Nijkerk heet hij bij de inschrijving van zijn overlijden en begraven Jan van Drie.

Inschrijving van de doop van Bertje, dochter van Jan Hendriksen van Drij en Rikje Japiks, Nijkerk 28 februari 1751. 
Zijn kleindochter Jannetje Riekentsen van Drie (1784-1826) trouwt in 1802 in Nijkerk met Jan Maasen, die op 6 mei 1826 in Nijkerk de familienaam Van Drie aanneemt.    


Fragmentgenealogie


I. Jan Hendriksen van Drie (van Drij), ged. Nijkerk 5 jan. 1721, † ald. 6 maart 1797, zn. van Hendrik Jansen en Hendrikje Cornelissen, tr. Nijkerk 20 april 1749 Rijkje Jacobs, ged. Nijkerk 31 jan. 1723, † ald. 2 juni 1802, dr. van Jacob Rijksen en Hendrikje Aarts.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikje van Drie, ged. Nijkerk 1 maart 1750, † Putten 6 april 1795, tr. Nijkerk 4 april 1773 Rijk Maassen, † Nijkerk 21 dec. 1804.
2. Be(e)rtje van Drie, ged. Nijkerk 28 febr. 1751, † ald. 3 mei 1795, tr. Nijkerk 30 april 1775 Carel Barten van Twiller, geb. omstr. 1742, † Nijkerk 25 jan. 1809.
3. Hendrik van Drie, ged. Nijkerk 27 jan. 1752, bouwman (1817), † Doornsteeg, Nijkerk 11 aug. 1818, tr. Nijkerk 11 febr. 1807 Berendina Willems, geb. Hoevelaken 27 nov. 1754, plantster (1820), † Doornsteeg, Nijkerk 5 febr. 1825, dr. van Willem Geurtsen en Geertje Berendsen; zij hertr. Nijkerk 24 juni 1820 Gerrit Hartgersen van Beek.
4. Jacob Jansen, ged. Nijkerk 4 maart 1753.
5. Jacob van Drie, ged. Nijkerk 22 aug. 1754, † ald. 5 febr. 1809, tr. Nijkerk 24 april 1805 Willempje Jacobs, geb. omstr. 1771, begr. Nijkerk 4 okt. 1806.
Uit dit huwelijk:
Willem van Drie, geb. Nijkerk 25 sept. 1806, † ald. 30 jan. 1807.
6. Rijkent, volgt IIa (tak A).
7. Cornelis, volgt IIb (tak B).
[Mogelijk nog Jannetje van Drie, † Nijkerk 27 april 1795, tr. Nijkerk 21 april 1793 Steven Hak(h)of, ged. Nijkerk 16 maart 1755, † Doornsteeg, Nijkerk 3 sept. 1833, zn. van Hendrik Hendriksen Hakhof en Klaasje Stevens.]

Tak A

IIb. Rijkent van Drie, ged. Nijkerk 15 april 1756, † ald. 27 febr. 1795, tr. Nijkerk 14 april 1782 Wijmpje Harms.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Drie, geb. Nijkerk 23 febr. 1783.
2. Jannetje Riekentsen, volgt IIIa (AA).
3. Harmen (Hermen), volgt IIIb (AB).
4. Riktje van Drie, geb. Nijkerk 27 maart 1787.
5. Jan van Drie, geb. Nijkerk 10 mei 1788, † Holker Molen, Nijkerk 31 aug. 1807.
6. Riktje van Drie, geb. Nijkerk 17 juli 1790, † Putten 20 maart 1866, tr. Nijkerk 20 dec. 1808 Evert Gerritsen van Schaik, ged. Amerongen 9 april 1786, arbeider (1855), † Putten 23 aug. 1855, zn. van Gerrit Cornelissen en Gerritje Teunisse van de Wetering.
7. Hendrikje van Drie, geb. Nijkerk 29 dec. 1793, † ald. 2 febr. 1794.

AA

IIIa. Jannetje Riekentsen van Drie, geb. Nijkerk 3 juli 1784, † ald. 24 aug. 1826, tr. Nijkerk 22 aug. 1802 Jan Maassen van Drie (naamsaanneming Van Drie, Nijkerk 6 mei 1826), geb. Nijkerk 11 okt. 1776, klompenmaker, daghuurder (1818), † Nijkerk 1 dec. 1854, zn. van Maas Riksen van de Glind en Hendrikje jansen van Gelder.Handtekeningen van Jan Maassen van Drie voor (1818) en na (1826) de naamsaanneming
Uit dit huwelijk:
1. Heintje, volgt IVa.
2. Jannetje, ged. Nijkerk 1 jan. 1809.
3. Wijmptje van Drie (alias Maasen), geb. Nijkerk 3 dec. 1809, dienstmeid (1856), † Harderwijk 8 juli 1889, tr. Harderwijk 30 april 1856 Teunis Smit, geb. Harderwijk 22 febr. 1802, slachter (1856), besteller (1867), fuselier (1825), † Harderwijk 16 jan. 1867, zn. van Willem en Rikje Beers en wedr. van Hendrika Petronella Collert (Collard).
4. Wijmptje, geb. Nijkerk 17 febr. 1811.
5. Jan Maasen, geb. Nijkerk 30 dec. 1812, † vóór 1 mei 1833.
6. Aaltje Maassen, geb. Holk, Nijkerk 4 dec. 1814, † Nijkerk 9 febr. 1836.
7. Hendrik Maasen, geb. Nijkerk jan. 1817, † ald. 8 febr. 1817.
8. Jannetje Maasen, geb. Nijkerk 7 maart 1818, tr. Amsterdam 6 dec. 1854 Peter Flitzer, geb. Emden omstr. 1807, zeeman (1854), zn. van Sander Flitzer en Antje Hendriks.
9. Aalbert Maassen van Drie, geb. Nijkerk sept. 1819, † Putten 25 maart 1868.
10. Rijkje Maasen (Jansen), geb. Nijkerk 6 maart 1822, † ald. 23 maart 1824.
11. Johannes van Drie, geb. Nijkerk aug. 1826, † ald. 5 sept. 1826.

IVa. Heintje van Drie, geb. Nijkerk 14 mei 1807, † ald. 22 aug. 1834.
Haar zoon:
Rijkert van Drie, geb. Nijkerk 20 jan. 1833, boerenknecht (1865), arbeider (1872), † Nijkerk 25 mei 1909, tr. 1e Nijkerk 4 jan. 1865 Beertje Doppenberg, geb. Huinen, Putten 11 dec. 1835, landbouwster (1872), † Doornsteeg, Nijkerk 25 maart 1872, dr. van Jan en Neeltje Helmigs; tr. 2e Nijkerk 29 mei 1872 Teunisje Teunissen, geb. Putten 16 jan. 1830, † Nijkerk 25 mei 1916, dr. van Aaltje Teunissen en wed. van Evert Dokter.

AB

IIIb. Harmen (Hermen) van Drie, geb. Nijkerk 25 dec. 1785, bouwman te Putten, † Putten 8 juni 1858, tr. Nijkerk 29 juli 1810 Rikje Blom, geb. Nijkerk 14 dec. 1792, † Putten 26 juli 1859, dr. van Wouter Janse en Geertruij Gerrits van Duinen.
Uit dit huwelijk:
1. Geertruida van Drie, geb. Diermen, Putten 4 aug. 1814, ged. Putten 14 aug. 1814, † ’t Veen, Nijkerk 18 nov. 1852, tr. Putten 12 sept. 1846 Jannes Doppenberg, geb. Putten 3 april 1821, schaapherder (1846), † Nijkerk 19 dec. 1861, zn. van Tiemen Jannessen Doppenberg en Hendrikje Hendriks Hop.
2. Wympje van Drie, geb. Putten 26 maart 1817, † Nijkerk 5 dec. 1854, tr. Putten 16 juli 1836 Hendrik Geijtenbeek, geb. Hoogland, ged. Amersfoort 6 nov. 1803, bouwknecht (1836), † Nijkerk 9 febr. 1874, zn. van Wilhelmus (Helmus) Hendriksen (Geytenbeek) en Marregje Hendriksen Buurman.
3. Rikje van Drie, geb. Putten 30 maart 1820, † ald. 19 april 1847, tr. Putten 17 aug. 1844 Lubbert van Schoonop, geb. Hell, Putten 18 mei 1815, landbouwer (1844), † Putten 28 aug. 1880, zn. van Rijmert Lubbersen en Evertje Wouters van het Net.
4. Wouter, volgt IVb.
5. Rikkert, volgt IVc.
6. Johanna van Drie, geb. Putten 11 maart 1826, † Nijkerk 7 mei 1892, tr. Nijkerk 4 aug. 1852 Gerrit van de Garskamp, geb. Nijkerk 5 dec. 1825, boerenknecht (1852), arbeider (1876), † Nunspeet 22 mei 1899, zn. van Aalbert Gerritsen en Geertje Gerritsen van de Veen.
7. Jan, volgt IVd.
8. Gerrit, volgt IVe.
9. Jannetje van Drie, geb. Putten 17 maart 1835.

IVb. Wouter van Drie, geb. Putten 2 aug. 1821, arbeider (1854), landbouwer (1853, 1855), † Putten 21 maart 1889, tr. Putten 2 april 1853 Beertje van Es, geb. Nijkerk 18 nov. 1829, † na 21 maart 1889, dr. van Melis Woutersen en Evertje Jacobs Kraaij.
Uit dit huwelijk:
1. Rikje van Drie, geb. Putten 1 jan. 1854, † ald. 11 dec. 1861.
2. Evertje van Drie, geb. Putten 8 sept. 1855, tr. Putten 2 mei 1879 Hendrik Simon Strijkers, geb. Ubbergen 13 juli 1834, rijksambtenaar (1879), zn. van Nicolaas en Anna Teunissen en gesch. echtg. van Geertruij Buijnink.
3. Harmen van Drie, geb. Putten 13 aug. 1858, † ald. 29 dec. 1861.
4. Melisje van Drie, geb. Putten 9 dec. 1861, † ald. 25 dec. 1861.
5. Rikje van Drie, geb. Putten 27 jan. 1863, dienstbode (1889), † Hilversum 24 okt. 1919, tr. Hilversum 6 juli 1889 Hendrik Veerman, geb. Hilversum omstr. 1865, metselaar (1889), † Hilversum 6 maart 1949, zn. van Klaas en Maria Knollenburg.
6. Harmen van Drie, geb. Putten 24 nov. 1865, werkman (1891), koetsier (1917), † Hilversum 4 nov. 1922, tr. Hilversum 14 febr. 1891 Rikstiena Lucretia Bödeker, geb. Groningen 5 aug. 1867, dienstbode (1891), † Hilversum 7 maart 1953, dr. van Wiea Bödeker.
7. Heintje van Drie, geb. Putten 8 sept. 1869, dienstbode (1889), † Hilversum 9 dec. 1920, tr. 1e Hilversum 19 jan. 1889 Jan Dorland, geb. Hilversum omstr. 1866, wever (1889), † Hilversum 24 maart 1891, zn. van Cornelis en Elisabeth Bouhuis; tr. 2e Hilversum 24 sept. 1902 Willem Kalf, geb. Nederhorst den Berg 6 sept. 1872, stoker (1902), zn. van Hannis en Jacoba van Randeraat.

IVc. Rikkert van Drie, geb. Putten 8 dec. 1823, bouwman (1857), † Putten 18 juni 1868, tr. Nijkerk 4 nov. 1857 Geurtje Brouwer, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 14 mei 1825, bouwmeid (1857), † Putten 27 okt. 1892, dr. van Geurt Jansen en Hilletje Andriessen (van de Beitel); zij hertr. Putten 15 april 1869 Gerrit van Dam.
Uit dit huwelijk:
1. Rikje van Drie, geb. Putten 4 maart 1858, † ald. 23 febr. 1862.
2. Geurt van Drie, geb. Putten 28 jan. 1862, † ald. 24 febr. 1862.
3. Harmen van Drie, geb. Putten 28 jan. 1862, † ald. 7 febr. 1862.
4. Harmen van Drie, geb. Putten 12 jan. 1863, landbouwer (1896), † Telgt, Ermelo 5 nov. 1913, tr. Putten 3 april 1896 Aartje van Emaus, geb. Horst, Ermelo 10 dec. 1862, † Ermelo 4 mei 1940, dr. van Gerrit en Gerritje van Dasselaar.
5. Geurt van Drie, geb. Putten 5 jan. 1868, † ald. 7 dec. 1868.

IVd. Jan van Drie, geb. Diermen, Putten 28 aug. 1829, landbouwer (1855), molenaar (1859, 1869, 1888), korenmolenaar (1896), † Putten 14 juni 1896, tr. Putten 22 sept. 1855 Johanna Gerarda van Eden, geb. Doorn 19 juli 1834, † Putten 17 aug. 1886, dr. van Gijsbert Gerrit en Dina Broers.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertus Hermanus van Drie, geb. Putten 25 nov. 1855, molenaar (1920), † Putten 19 sept. 1922, tr. Putten 18 aug. 1893 Hendrikje van de Ridder, geb. Putten 14 nov. 1869, † Utrecht 26 febr. 1912, dr. van Aart en Heintje van Norden.
2. Dina van Drie, geb. Putten 22 febr. 1859, † Nijkerk 18 aug. 1913, tr. Putten 26 okt. 1888 Johannes van Drie, geb. Putten 6 maart 1862, arbeider (1888), † Nijkerk 11 april 1933, zn. van Philippus en Heintje Kroon.
3. Rikje van Drie, geb. Putten 24 okt. 1861, † ald. 19 juni 1868.
4. Johanna Hendrika Maria van Drie, geb. Putten 1 juni 1864, † ald. 25 aug. 1877.
5. Jan Gerard van Drie, geb. Putten 29 aug. 1866, molenaar (1906), † Nijkerk 14 sept. 1943, tr. 1e Ermelo 25 okt. 1906 Gijsje van den Bos, geb. Ermelo 21 jan. 1864, † ald. 1 maart 1920, dr. van Gerrit en Aaltje van den Berg; tr. 2e Driebergen 19 nov. 1925 Geertrui van der Pols, geb. Puttershoek 2 april 1867, † Zeist 30 dec. 1934, dr. van Pieter en Lena Kleinjan.
6. Gerrit van Drie, geb. Putten 3 mei 1869, bakker (1893), † Utrecht 25 juni 1935, tr. Utrecht 31 aug. 1893 Johanna Henrika van Luijn, geb. Utrecht 12 maart 1868, † ald. 23 april 1927, dr. van Adrianus en Johanna Henrica Bosschaart.
7. NN van Drie, levenloze zoon, geb. Putten 24 nov. 1871.
8. Rijk van Drie, geb. Putten 30 sept. 1874, molenaar (1899), † Zeist 19 juli 1933, tr. Meerkerk 29 juni 1898 Dirkje de Kiefte, geb. Meerkerk 8 febr. 1866, † Zeist 31 okt. 1948, dr. van Pieter en Dirkje Benschop.

IVe. Gerrit van Drie, geb. Diermen, Putten 21 mei 1832, landbouwer (1860, 1861, 1863), arbeider (1871, 1872), † Putten 27 april 1906, tr. Nijkerk 25 april 1860 Anna Bast, geb. Achterhoek, Nijkerk 29 dec. 1835, † Putten 21 okt. 1882, dr. van Aalt en Aleida Dekkers.
Uit dit huwelijk:
1. Harmen van Drie, geb. Putten 16 febr. 1861, boerenknecht (1889), † Putten 26 april 1889.
2. Aalt van Drie, geb. Putten 19 juli 1862, veldarbeider (1910), † Ermelo 12 juli 1935, tr. Nijkerk 23 nov. 1910 Annetje Plat, geb. Zwartebroek, Barneveld 24 nov. 1862, landbouwster (1910), † Nijkerk 17 jan. 1915, dr. van Andries en Ennikje van Kommer en gesch. echtg. van Thijs Bakker.
3. Alijda van Drie, geb. Putten 8 dec. 1863, boerenmeid (1887), † Nijkerk 18 mei 1916, tr. Nijkerk 27 april 1887 Gijsbert Bast, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 14 maart 1860, landbouwer (1909), † Nijkerk 5 sept. 1909, zn. van Jan en Hermina van de Goor.
4. Jan van Drie, geb. Putten 19 aug. 1865, landbouwer (1887), † Putten 6 juni 1887.
5. Rikje van Drie, geb. Putten 29 juni 1867, † ald. 2 april 1898, tr. Putten 13 juni 1890 Arend van Beek, geb. Putten 19 jan. 1855, boerenknecht (1890), † Nijkerk 23 juni 1933, zn. van Peter en Petertje van Renzelaar.
6. Klaas van Drie, geb. Putten 25 april 1869, † ald. 29 juli 1920.
7. Aartje van Drie, geb. Putten 27 juli 1871, † ald. 22 aug. 1871.
8. Aart van Drie, geb. Putten 8 aug. 1872, † Ermelo 31 jan. 1943, tr. Nijkerk 18 febr. 1903 Gerritje van de Blankevoort, geb. Putten 8 dec. 1858, dr. van Gerrit en Eibertje Kamerman.
9. Rut van Drie, geb. Putten 12 nov. 1874, landarbeider, landbouwer (1907), † Barneveld 15 febr. 1951, tr. Putten 28 juni 1907 Geertje van Loenen, geb. Putten 23 maart 1882, † Barneveld 20 febr. 1942, dr. van Teunis en Heintje Hubertse.
10. Hendrik van Drie, geb. Putten 27 okt. 1877, † ald. 27 april 1894.

Tak B

IIb. Cornelis van Drie, ged. Nijkerk 29 jan. 1760, bouwman op Veenhuis (Achterhoek, Nijkerk), † Nijkerk 8 nov. 1837, tr. Nijkerk 30 dec. 1804 Maartje Gerrits van de Kamp, geb. Putten 29 juni 1780, † Nijkerk 7 febr. 1848, dr. van Gerrit Jannessen (Van De Kamp) en Aaltje Rengers.
Uit dit huwelijk:
1. Rijkje Cornelis van Drie, geb. Nijkerk 13 april 1805, begr. ald. 27 april 1805.
2. Jan, volgt IIIc (BA).
3. Aaltje van Drie, geb. Nijkerk 12 dec. 1807, † Putten 15 juni 1857, tr. 1e Nijkerk 10 aug. 1836 Dirk Dirksen de Graaf, geb. Nijkerk 22 nov. 1811, bouwknecht (1836), bouwman (1844), † Putten 2 sept. 1844, zn. van Dirk Barten (de Graaf) en Evertje Berends; tr. 2e Putten 28 maart 1846 Hendrik Evertsen van Ma(a)nen, geb. Nijkerk 12 sept. 1811, landbouwer te Putten, † Barneveld 18 aug. 1881, zn. van Evert Gijsbertse van Maanen en Grietje Aalten.
4. Gerrit van Drie, geb. Nijkerk 15 okt. 1809, kurassier (1833), † Veenhuizen, Nijkerk 29 sept. 1833.
5. Rikkerdt, volgt IIId (BB).
6. Rijkje van Drie, geb. Veenhuizen, Nijkerk 18 febr. 1813, † Nijkerk 11 april 1888, tr. Nijkerk 6 mei 1840 Jacob van Drie, geb. Nijkerk 8 febr. 1793, bouwman (1840), † ’t Holk, Nijkerk 26 juni 1873, zn. van Jan Lubbertsen en Hendrikje Jacobs.
7. Jannetje van Drie, geb. Veenhuizen, Nijkerk 22 nov. 1814, † ald. 17 dec. 1818.
8. Hendrikje van Drie, geb. Nijkerk 31 maart 1816, † Amersfoort 20 maart 1868, tr. Nijkerk 4 april 1855 Geurt van Elten, geb. Nijkerk 1 maart 1812, bouwman, † Amersfoort 14 dec. 1883, zn. van Evert Evertsen (Van Elten) en Lubbertje Penning.
9. Hendrik van Drie, geb. Nijkerk 28 nov. 1817, bouwman (1848), † Achterhoek, Nijkerk 8 maart 1848.
10. Steven, volgt IIIe (BC).
11. Renger van Drie, geb. Veenhuizen, Nijkerk 31 maart 1821, † ald. 10 aug. 1821.

BA

IIIc. Jan van Drie, geb. Nijkerk 3 april 1806, boerenknecht (1832), tabaksplanter (1836, 1837), bouwman (1839, 1841), kastelein (1844), arbeider (1862, 1864), † Nijkerk 20 juli 1877, tr. Nijkerk 21 okt. 1832 Annetje Cornelissen van den Broek, geb. Putten 28 nov. 1811, arbeidster (1864, 1884), † Harderwijk 9 dec. 1901, dr. van Cornelis Cornelissen en Jozijntje Eimeriks.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt IVf.
2. Jozina van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 16 juni 1836, boerenmeid (1862), † Nijkerk 26 jan. 1900, tr. Nijkerk 19 febr. 1862 Hendrik van Steendelaar, geb. Achterhoek, Nijkerk 10 sept. 1825, arbeider (1862), † Nijkerk 11 maart 1910, zn. van Elbertje Jansen van Steendelaar.
3. Maartje van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 30 dec. 1837, † ’t Veen, Nijkerk 16 maart 1854.
4. Gerrit Cornelis van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 3 aug. 1839, arbeider (1879), † Nijkerk 2 mei 1879.
5. Cornelis, volgt IVg.
6. Rijkert, volgt IVh.
7. Hendrikje van Drie, geb. Diermen, Putten 21 juni 1844, seinwachteres (1902), † Nijkerk 9 maart 1902, tr. Nijkerk 9 maart 1870 Adrianus Blankestijn, geb. Amerongen 15 april 1832, spoorwegwachter (1870), † Nijkerk 28 aug. 1887, zn. van Hendrik en Christina Jacoba Kamijn en wedr. van Johanna van der Meijden.
8. Hendrik, volgt IVi.
9. Aalt van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 22 juli 1850.

IVf. Cornelis van Drie, geb. Putten 1 dec. 1832, boerenknecht (1864), † Putten 19 mei 1892, tr. Putten 14 april 1864 Aartje Tamboer, geb. Putten 23 febr. 1847, dienstmeid (1864), † Putten 6 febr. 1932, dr. van Aart en Gerritje de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Annetje van Drie, geb. Putten 9 sept. 1867, dienstbode (1893), † Putten 23 jan. 1943, tr. Putten 31 maart 1893 Reijer Kleijer, geb. Putten 27 nov. 1868, arbeider (1893), † Putten 20 sept. 1937, zn. van Cornelis en Evertje van Davelaar.
2. Aart van Drie, geb. Putten 24 jan. 1873, arbeider, landbouwer, † Putten 14 febr. 1950, tr. Putten 17 aug. 1900 Aartje Termaat, geb. Putten 7 sept. 1879, † ald. 3 dec. 1954, dr. van Cornelis en Jannetje Teunissen.

IVg. Cornelis van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 30 maart 1841, † Montfoort 3 jan. 1875, tr. Montfoort 6 nov. 1872 Adriana Sophia Molendijk, geb. Montfoort 29 juli 1854, † ald. 24 jan. 1884, dr. van Gerrit en Bertje Brand(s); zij hertr. Montfoort 16 nov. 1876 Cornelis vander Meijden.
Uit dit huwelijk:
1. Bertha van Drie, geb. Montfoort 6 maart 1873, † Willeskop 9 juli 1953, tr. Woerden 12 febr. 1897 Gijsbert Visser, geb. Woerden 15 sept. 1875, werkman (1897), † Willeskop 15 jan. 1959, zn. van Aart en Neeltje Visser.
2. Antje van Drie, geb. Montfoort 25 aug. 1874, † ald. 7 mei 1936, tr. Montfoort 13 april 1910 Cornelis Hogendoorn, geb. Linschoten 11 juli 1864, † Montfoort 4 febr. 1953, zn. van Herbert en Geertje Kerver.
3. Cornelis van Drie, geb. Montfoort 22 sept. 1875, los arbeider, † Montfoort 13 aug. 1940.

IVh. Rijkert van Drie, geb. Doornsteeg, Nijkerk 18 jan. 1843, spoorwegarbeider (1884), † Nijkerk 10 maart 1885, tr. Nijkerk 23 april 1884 Aartje van Hunenstijn, geb. Huinen, Putten 31 jan. 1847, dienstmeid (1884), † Nijkerk 25 april 1926, dr. van Willemina van Hunenstijn; zij hertr. Nijkerk 8 april 1886 Aris van Dusschoten.
Uit dit huwelijk:
Jan van Drie, geb. Nijkerk 2 maart 1885, veldarbeider (1906), werkman (1916), † Nijkerk 15 jan. 1916, tr. Nijkerk 25 april 1906 Jannetje van den Bosch, geb. Nijkerk 21 aug. 1883, † Hilversum 2 juni 1954, dr. van Hendrik en Gerritje van Oostenrijk; zij hertr. 15 nov. 1916 Gijsbert Kraaij.

IVi. Hendrik van Drie, geb. Nijkerk 1 sept. 1847, arbeider, veldarbeider (1902), † Hoogland 5 jan. 1915, tr. Nijkerk 25 dec. 1878 Jannetje Maasen, geb. Nijkerk 2 maart 1860, arbeidster (1878), † Soest 28 juli 1924, dr. van Renger en Gijsbertje Vis.
Uit dit huwelijk:
1. Gijsbertje van Drie, geb. Nijkerk 13 maart 1880, † ald. 12 juni 1880.
2. Jan van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 27 juni 1881, sergeant (1915), sergeant-majoor hoofdverpleger op de vliegbasis Soesterberg, † Geleen 15 aug. 1963, tr. 1e Utrecht 31 jan. 1917 Aletta Elisabeth de Vries, geb. Utrecht 27 mei 1888, † Sittard 26 sept. 1958, dr. van Machiel en Aletta Elizabeth Credoe; tr. 2e Geleen 30 nov. 1960 Emke Soepboer, geb. Westdongeradeel 18 nov. 1895.
3. Renger van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 14 juli 1883, opperman, veldarbeider (1909), † Amersfoort 21 maart 1977, tr. 1e Nijkerk 29 sept. 1909 Frankje Woudenberg, geb. Nijkerk 25 juli 1881, † Amersfoort 31 dec. 1942, dr. van Evert en Hendrikje van den Berg; tr. 2e ’s-Gravenhage 12 febr. 1947 Maria Petronella de Ru, geb. Leiden 4 jan. 1885.
4. Gijsbertje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 12 febr. 1885, † Nijkerk 12 dec. 1971, tr. Nijkerk 13 april 1910 Brand Hop, geb. Putten 19 mei 1880, † Nijkerk 18 juli 1962, zn. van Jan en Eibertje de Vries.
5. Antje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 21 juni 1887, † Harlingen 26 aug. 1981, tr. Bunschoten 13 mei 1922 Gerrit Kleijer, geb. Bunschoten 25 maart 1889, † ald. 21 maart 1927, zn. van Geurt en Nantje Plas.
6. Johanna van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 19 nov. 1888, † Amersfoort 11 nov. 1973, tr. Amersfoort 2 mei 1917 Harmen Buitenhuis, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 25 jan. 1891, † Amersfoort 24 april 1968, zn. van Andries en Jannetje van Domselaar.
7. Rijkert van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 13 jan. 1891, wegwerker, broodbezorger, † Haarlem 3 maart 1953, tr. Haarlem 18 april 1923 Wilhelmina Adriana Bellaart, geb. Meeuwen 16 febr. 1890, dr. van Johannes en Adriana Borsje.
8. Jozina van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 17 dec. 1892, † Nijkerk 30 maart 1894.
9. Jozina van Drie, geb. Nijkerk sept. 1894, † ald. 31 dec. 1894.
10. Jannetje van Drie, geb. Nijkerk 6 dec. 1895, † Amersfoort 9 maart 1948, tr. Hoogland 30 sept. 1914 Willem van den Berg, geb. Amersfoort 4 juli 1893, zn. van Hermanus en Aartje Walet.
11. Heintje van Drie, geb. Nijkerk 10 april 1897, † Amersfoort 25 sept. 1987, tr. Hoogland 21 aug. 1918 Jan van Veluw, geb. Leusden 20 jan. 1894, † Hoogland 12 nov. 1973, zn. van Wouter en Rikje Veldhuizen.
12. Levenloze dochter, geb. Nijkerk 15 april 1902.

BB

IIId. Rikkerdt van Drie, geb. Nijkerk 6 febr. 1811, bouwman, † Nijkerk 16 maart 1883, tr. Nijkerk 4 april 1855 Willemina van Meerveld, geb. Holk, Nijkerk 18 april 1829, † Nijkerk 15 aug. 1866, dr. van Peter en Evertje Gerrits (Ruiter).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis, volgt IVj.
2. Evertje van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 16 febr. 1858, † Nijkerk 28 april 1928, tr. Nijkerk 15 sept. 1880 Gijsbert van de Mheen, geb. Doornsteeg, Nijkerk 21 dec. 1848, boerenknecht (1880), † Nijkerk 23 april 1908, zn. van Peter en Aaltje Versteeg.
3. Peter van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 13 jan. 1860, † Nijkerk 12 okt. 1862.
4. Peter van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 24 dec. 1863, † Nijkerk 8 jan. 1864.
5. Maartje van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 16 okt. 1865, boerenmeid (1885), † Amersfoort 20 juli 1902, tr. Nijkerk 15 juli 1885 Wulf Hoonhorst, geb. Holk, Nijkerk 7 juli 1860, landbouwer, † Scherpenzeel 17 aug. 1939, zn. van Hendrik en Aartje van ’t Klaphek.

IVj. Cornelis van Drie, geb. Achterhoek, Nijkerk 4 maart 1856, landbouwer (1883), † Nijkerk 3 april 1891, tr. Nijkerk 9 mei 1883 Geertje van Drie, geb. Nijkerk 2 jan. 1861, dienstmeid (1883), landbouwster (1892), † Nijkerk 21 nov. 1900, dr. van Philippus en Heintje Kroon; zij hertr. Nijkerk 6 april 1892 Dirk van Strijland.
Uit dit huwelijk:
1. Willemina van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 18 sept. 1883, † Ermelo 20 aug. 1961, tr. Nijkerk 6 febr. 1924 Harmanus van Dasselaar, geb. Holk, Nijkerk 11 mei 1890, zn. van Aalt en Melisje van den Hoorn.
2. Philippus van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 13 dec. 1885, landbouwer, † Ermelo 29 april 1959, tr. Ermelo 30 dec. 1915 Klaasje van de Pol, geb. Ermelo 12 febr. 1890, † ald. 26 dec. 1993, dr. van Jakob en Maartje Vliek.
3. Rikkerdt van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 22 april 1887, opperman (bouwvak), † Amersfoort 10 juni 1943, tr. Soest 28 juni 1912 Teuntje Burgwal, geb. Soest 14 juli 1891, † Amersfoort 15 okt. 1956, dr. van Gerrit en Adriana de Ruig.
4. Heintje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 14 mei 1890, † Ermelo 2 nov. 1976, tr. Putten 29 sept. 1916 Wilhelmus van Donkersgoed, geb. Putten 17 mei 1889, landbouwer (1916), † Ermelo 11 sept. 1959, zn. van Elbert en Aartje Hendriksen.

IVk. Jan van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 9 febr. 1851, landbouwer, † Nijkerk 30 jan. 1923, tr. Nijkerk 4 sept. 1889 Lijsje Hooijer, geb. Barneveld 30 jan. 1861, dienstmeid (1889), † na 1938, dr. van Gerrit en Evertje Penning.
Uit dit huwelijk:
1. Rijkje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 10 dec. 1889, † Nijkerk 22 sept. 1890.
2. Jacob van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 3 april 1891, veehouder, † Nijkerk 6 mei 1979, tr. Nijkerk 10 dec. 1919 Gijsbertje van Hell, geb. Nijkerk 28 april 1897, † na 1979, dr. van Johannes en Beertje Staal.
3. Evertje van Drie, geb. Nijkerk 19 sept. 1892, † ald. 14 dec. 1974, tr. Nijkerk 9 maart 1921 Evert van de Veen, geb. Nijkerk 3 april 1891, landbouwer (1921), † Nijkerk 6 nov. 1953, zn. van Wouter en Besseltje van Duijnen.
4. Rijkje van Drie, geb. Nijkerk 29 maart 1898, † ald. 13 jan. 1981, tr. Nijkerk 9 nov. 1921 Willem Anthonie den Hartogh, geb. Lopik 5 nov. 1899, landbouwer (1921), † Ermelo 9 sept. 1966, zn. van Gerrit en Pietertje Jacoba den Besten.
5. Gerritje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 10 febr. 1900, † Harmelen 24 jan. 1989, tr. Nijkerk 21 okt. 1925 Johannes Verweij, geb. Vleuten 21 juni 1899, † Utrecht 1 jan. 1975.

BC

IIIe. Steven van Drie, geb. Nijkerk 15 juli 1819, bouwman, landbouwer (1852), arbeider (1871), † Hoogland 4 maart 1871, tr. 1e Nijkerk 7 april 1852 Grietje van den Berecamp, geb. Wullenhoven, Nijkerk 15 nov. 1824, † Putten 21 maart 1862, dr. van Aart Elbertsen van de Berencamp en Janna Gerritsen; tr. 2e Nijkerk 18 maart 1863 Willempje van Meerveld, geb. Hell, Putten 3 febr. 1834, landbouwster (1863), veldarbeidster (1871), † Putten 14 okt. 1872, dr. van Aart en Teunisje Elbers.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maartje van Drie, geb. Putten 1 sept. 1852, † Nijkerk 28 juli 1867.
2. Johanna van Drie, geb. Nijkerk 9 dec. 1854, dienstmeid (1892), † Nijkerk 6 okt. 1926, tr. Nijkerk 27 april 1892 Hendrik Hoonhorst, geb. Diermen, Putten 20 juni 1847, landbouwer (1892), † Nijkerk 23 maart 1921, zn. van Hendrik en Aaltje van Meerveld.
3. Aaltje van Drie, geb. Putten 15 jan. 1857, dienstmeid (1881), † Sint Pancras 24 sept. 1944, tr. Nijkerk 4 mei 1881 Hendrik Schuur, geb. Nijkerk 13 nov. 1845, arbeider (1881), † Koedijk 13 okt. 1922, zn. van Hermen Hendriksen en Petronella Peeters.
4. Aart van Drie, geb. Putten 22 maart 1859, † ald. 16 april 1860.
Uit het tweede huwelijk:
5. Cornelis van Drie, geb. aan den Hogenhof, Nijkerk 6 maart 1864, † Nijkerk 18 sept. 1867.
6. Teunisje van Drie, geb. aan den Hogenhof, Nijkerk 5 mei 1865, dienstmeid (1885), † Barneveld 28 jan. 1933, tr. Nijkerk 19 aug. 1885 Hijmen van Bloemendaal, geb. Wullenhoven, Nijkerk 9 juni 1860, klompenmaker (1885), jachtopziener (1921), † Barneveld 17 okt. 1942, zn. van Wouter en Gijsbertje Schuur.
7. Rijkje van Drie, geb. Nijkerk 4 april 1867, † Hoogland 10 april 1871.


(Rob van Drie, versie 11 september 2017)Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen