4. Wouter Cornelissen (1753-1836)Inleiding

Cornelis Jansen, de oudst bekende voorvader in deze genealogie, is afkomstig uit Harderwijk. Er zijn in de doopboeken van Harderwijk meerdere potentiële vaders Jan met een zoon Cornelis te vinden. Onderzoek heeft tot nu toe geen bewijzen opgeleverd over de identiteit van de vader van Cornelis Jansen.

23 juni 1743 huwelijksinschrijving van Cornelis Janssen, jongeman van Harderwijk, en Grietjen Beerents, weduwe van Frerik Aartsen, van Drie, in het gereformeerde huwelijksregister van Garderen

Van twee zoons van Cornelis Jansen is nageslacht bekend. Zoon Berend neemt in 1812 in Ermelo de familie Van den Brink aan. Van hem is één zoon bekend, die we in de bronnen tegenkomen als Cornelis Cornelissen, Cornelis Berendsen en Cornelis van Drie. Met deze laatste naam is zijn overlijden in het overlijdensregister van Hoogland ingeschreven.

Wouter Cornelissen, de jongere zoon van Cornelis Jansen verhuist uit zijn geboortedorp richting Amersfoort, waar hij in 1779 trouwt. In 1808 zien we hem voor het eerst in de doop-, trouw- en begraafregisters vermeld met de toenaam 'van Drie', bij de doop van zijn zoon Barnardus.

Uit Coenraad van Drie (IVh, 1825-1874), kleinzoon van Wouter Cornelissen, stamt de rooms-katholieke tak van deze verder protestante familie.

Fragmentgenealogie


I. Cornelis Jansen, uit Harderwijk, † na 9 sept. 1753, tr. Garderen 23 juni 1743 Grietje Beerents, † na 9 sept. 1753, wed. van Frederik Aartsen Vink.
Uit dit huwelijk:
1. Geertjen, geb. Drie, ged. Garderen 6 april 1744, † Drie mei 1744.
2. Geertjen, geb. Drie, ged. Garderen 25 juli 1745.
3. Jan, geb. Drie, ged. Garderen 28 mei 1747.
4. Berend Cornelissen, volgt IIa.
5. Rick, geb. Drie, ged. Garderen 21 maart 1751.
6. Wouter Cornelissen, volgt IIb.

IIa. Berend Cornelissen van den Brink (neemt Ermelo 14 aug. 1812 de familienaam Van den Brink aan), geb. Drie, ged. Garderen 21 dec. 1749, daghuurder (1817), † Ermelo 20 nov. 1817, tr. 1e Garderen 16 nov. 1783 Egbertje Bros, ged. Beekbergen sept. 1741, dr. van Gradus en Jenneke Roelofs; tr. 2e Garderen 2 maart 1800 Hendrikje Hendriks† na 4 maart 1831, wed. van Cornelis Jansen (geb. Apeldoorn, † Ermelo 1798).
Uit het eerste huwelijk:
Cornelis Cornelissen (alias Cornelis Berendsen, alias Cornelis van Drie), geb. Drie 14 aug. 1784, ged. Garderen (geref.) 22 aug. 1784, daghuurder (1817), † Hoogland 14 okt. 1852, tr. Hoogland 9 jan. 1839 Hendje Gerritse de Guliker, geb. Nijkerk 6 okt. 1782, † Hoogland 19 febr. 1849, dr. van Gerrit Willemse en Harmijntje Hendriks en wed. van Evert Knaap.Doopinschrijving van Wouter, zoon van Cornelis Janssen en Grietje Barentse, van Drie, Garderen 9 september 1753 

IIb. Wouter Cornelissen van Drie, geb. Drie, ged. Garderen (geref.) 9 sept. 1753, daggelder (1818), daghuurder (1823), † Hoogland 17 april 1836, tr. 1e Amersfoort 30 mei 1779 Elisabeth Maassen, ged. Nijkerk 11 april 1757, † Hoevelaken 19 juni 1804, dr. van Maes Maessen en Elizabeth Evertse; tr. 2e (ondertr. Hoogland 5 okt.) 1804 Elisabeth Fransen Vaneveld, geb. omstr. 1760, † Hoogland 1 dec. 1846, dr. van Frans en wed. van Jan Jansse Elschot.


Overlijdensakte van Wouter van Drie. Zijn oudste zoon Maas geeft 19 april 1836 het overlijden van zijn vader aan, die in het Veen (Hooglanderveen) woonde 

Uit het eerste huwelijk:
1. Grietje, ged. Amersfoort 11 juni 1780.
2. Maas Woutersen, volgt IIIa (Tak A, Maas Woutersen).
3. Elizabeth, ged. Amersfoort 17 april 1785.
4. Cornelis Woutersen, volgt IIIb (Tak B, Cornelis Woutersen).
5. Jan, ged. Amersfoort 13 sept. 1789.
6. Hendrica (Hentje) van Drie, ged. Amersfoort 10 juni 1792, daggeldster (1818), † Hoogland 18 juni 1824, tr. Hoevelaken 25 maart 1818 Geurt van den Brink, geb. Hoevelaken 6 nov. 1791, daghuurder, † Hoogland 13 mei 1860, zn. van Otto Jansen en Hendrikje Wouters; hij hertr. Hoevelaken 10 febr. 1825 Lubbertje Strik.
7. Aaltje, ged. Amersfoort 11 juni 1795.
8. Barent, ged. Amersfoort 29 april 1798.
Uit het tweede huwelijk:
9. Annetje van Drie, ged. Hoogland (r.-k.) 22 juli 1805, † Hoogland 13 nov. 1861, tr. Nijkerk 20 aug. 1823 Hannes Peterse Traa, ged. Nijkerk (r.-k.) 7 febr. 1799, boerenknecht (1823), landbouwer (1861), † Hoogland 9 maart 1871, zn. van Peter Jansen en Stephana Joosten.
10. Barnardus van Drie, ged. Hoogland 11 dec. 1808.

Tak A
Maas Woutersen

IIIa. Maas Woutersen van Drie, ged. Amersfoort 10 okt. 1782, daghuurder, † Hoogland 30 dec. 1861, tr. Amersfoort 12 juli 1809 Teuntje Cobusse van Putten, ged. Amersfoort 24 aug. 1788, † ald. 8 jan. 1861, dr. van Jacobus Aartsen en Jannetje Lubbertsen.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter Maase, geb. Hoogland, ged. Amersfoort 15 aug. 1809, † Hoogland 17 aug. 1811.
2. Jannetje Wouterse, volgt IVa (Tak AA).
3. Wouter, volgt IVb (Tak AB).
4. Jacobus, volgt IVc (Tak AC).
5. Elisabeth Maasen van Drie, geb. Hoogland 31 dec. 1816, daghuurster (1838), † ’t Veen, Nijkerk 20 dec. 1838, tr. Nijkerk 2 mei 1838 Geurt Lubbertsen Brom, geb. Nijkerk 11 jan. 1815, schoenmaker (1838, 1842), vrachtrijder (1878), karman (1880), † ’t Holk, Nijkerk 9 juni 1880, zn. van Lubbert Geurtse en Bartje Tijmense van de Veen; hij hertr. Nijkerk 16 nov. 1842 Aaltje van Drie (IIIa,9).
6. Aartje van Drie, geb. Hoogland 30 sept. 1818, † Nijkerk 8 juni 1883, tr. Hoogland 27 mei 1857 Lubbert Brom, geb. Nijkerk (Veen) 28 april 1833, landbouwer (1911), † Nijkerk 18 mei 1911, zn. van Lubbert Geurtse en Bartje Tijmense van de Veen.
7. Jan, volgt IVd (Tak AD).
8. Hendrik, volgt IVe (Tak AE).
9. Aaltje van Drie, geb. Hoogland 15 mei 1824, † Nijkerk 24 mei 1890, tr. Nijkerk 16 nov. 1842 Geurt Lubbertsen Brom, geb. Nijkerk 11 jan. 1815, schoenmaker (1838, 1842), vrachtrijder (1878), karman (1880), † ’t Holk, Nijkerk 9 juni 1880, zn. van Lubbert Geurtse en Bartje Tijmense van de Veen en wedr. van Elisabeth Maasen van Drie (IIIa,5).
10. Aart, volgt IVf (Tak AF).
11. Grietje van Drie, geb. Hoogland 28 okt. 1830, † Amersfoort 17 jan. 1894, tr. Hoogland 8 febr. 1854 Berend van de Geest, geb. Hoevelaken 3 maart 1830, arbeider, † Hoogland 6 dec. 1907, zn. van Steven en Annetje Berends.

Tak AA

IVa. Jannetje Wouterse, geb. Hoogland 19 sept. 1811, werkster (1835), † Amersfoort 10 febr. 1892, tr. 1e Amersfoort 29 juli 1835 Adrianus Wijman (Weijman), ged. Werkhoven 19 aug. 1804, daggelder, kolonist (1865), † Ommen 1 juli 1865, zn. van Leonardus Wijman en Geertruij van den Brink; tr. 2e Amersfoort 3 maart 1886 Willem Zwijgers, geb. Nieuwe Tonge 4 nov. 1806, † Amersfoort 27 april 1888, zn. van Jacobus en Maria Willems Kraan en wedr. van Jannetje van der Linden.
Haar dochter:
Maria van Drie, geb. Hoogland 9 juli 1833, arbeidster (1880), † Amersfoort 5 sept. 1898, tr. Amersfoort 20 juni 1866 Hendricus Jacobus Geursen, geb. Amersfoort omstr. 1835, wever (1880), zn. van Matthijs en Jacoba Bosch en gesch. echtg. van Wilhelmina de Ruiter.
Haar kinderen:
1. Martinus van Drie, geb. Amersfoort 16 febr. 1860, † ald. 13 nov. 1861.
2. Teuntje van Drie, geb. Amersfoort 15 mei 1864, † ald. 10 dec. 1865.

Tak AB

IVb. Wouter van Drie, geb. Hoogland 9 juni 1813, arbeider (1843, 1866), landbouwer (1877, 1880), † Nijkerk 22 juni 1888, tr. Hoogland 25 okt. 1837 Petertje van Doornik (Doorn), geb. Nijkerk 8 nov. 1817, landbouwster (1877, 1880), † Leusden 5 febr. 1902, dr. van Lucas Klaassen van Doorn(ik) en Heintje Teunissen van Essen.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. Amersfoort 30 april 1839.
2. Antonia van Drie, geb. Amersfoort 26 sept. 1840, boerenmeid (1866), † Nijkerk 19 nov. 1909, tr. Nijkerk 2 mei 1866 Maas van den Berg, geb. Nijkerk 16 jan. 1831, boerenknecht (1866), † Nijkerk 4 juli 1887, zn. van Paulus en Hendrikje Tijmensen.
3. Heintje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 29 jan. 1843, arbeidster (1869), † ’t Veen, Nijkerk 24 maart 1898, tr. Nijkerk 27 jan. 1869 Berend Bos, geb. Nijkerk 23 juli 1836, arbeider, † Nijkerk 28 juli 1916, zn. van Arend Willemsen en Gerritje Berendsen van de Pol.
4. Maas, volgt Va.
5. Lucas, volgt Vb.
6. Aaltje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 26 nov. 1849, † Barneveld 23 maart 1944, tr. 1e Nijkerk 26 maart 1873 Rijk Baatje, geb. ’t Veen, Nijkerk 3 nov. 1844, arbeider (1877), † Nijkerk 25 nov. 1877, zn. van Evert Gerritsen en Cornelia van de Glint; tr. 2e Nijkerk 9 juni 1880 Hendrik van den Brand, geb. Barneveld 8 dec. 1829, landbouwer, † Kootwijkerbroek 26 dec. 1896, zn. van Hendrik Hendriksen en Maria Evers (van) Middendorp.
7. Jacobus, volgt Vc.
8. Aartje van Drie, geb. Nijkerk 20 nov. 1853, † Amersfoort 2 april 1941, tr. Amersfoort 2 juni 1881 Hermanus van Manen, geb. Tull en ’t Waal 7 dec. 1854, † Hoogland 19 febr. 1935, zn. van Derk en Maria van Os.
9. Grietje van Drie, geb. Nijkerkerveen 5 maart 1856, † Hilversum 15 dec. 1931, tr. Nijkerk 10 jan. 1877 Gijsbert van ’t Hof, geb. Zwartebroek (Barneveld) 22 juni 1838, rijksveldwachter (1877), † Hilversum 22 dec. 1918, zn. van Marten Gijsbertsen en Jannetje Willems.
10. Teunis van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 24 aug. 1858, arbeider (1892), † Nijkerk 23 aug. 1892.
11. Hendrik van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 7 okt. 1861, dagloner (1914), † Brink en Orden (Apeldoorn) 4 april 1914.

Va. Maas van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 22 maart 1845, daggelder, † Leusden 4 mei 1913, tr. Leusden 13 maart 1867 Evertje Pothoven, geb. Leusden 13 okt. 1851, † ald. 25 febr. 1902, dr. van Reijer en Trijntje Heinekamp.
Uit dit huwelijk:
1. Catrina van Drie, geb. Amersfoort 25 maart 1867, † Leusden 12 juli 1900.
2. Reijer van Drie, geb. Amersfoort 29 jan. 1869, landbouwer, † Leusden 16 april 1953, tr. Leusden 27 dec. 1906 Evertje Wijnen, geb. Stoutenburg 15 april 1876, † Leusden 25 febr. 1952, dr. van Evert en Evertje Cortus.
3. Petertje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 1 aug. 1871, veehoudster, † Amersfoort 5 febr. 1944, tr. Amersfoort 20 nov. 1895 Jan Kreikamp, geb. Amersfoort 7 maart 1862, landbouwer, † Amersfoort 29 maart 1941, zn. van Willem en Margrietha Doornik.

Vb. Lucas van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 11 sept. 1847, tuinman (1917), † Utrecht 9 april 1929, tr. Utrecht 2 april 1873 Wilhelmina Lammertse, geb. Zeist 19 aug. 1849, † Utrecht 23 april 1927, dr. van Lambertus en Hendrika de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1. Petertje van Drie, geb. nov. 1874, † Veldhuizen 4 jan. 1875.
2. Hendrika van Drie, geb. Veldhuizen 14 jan. 1876, † Utrecht 24 aug. 1955, tr. Utrecht 16 dec. 1896 Cornelis van den Bergh, geb. Maarsseveen 20 maart 1873, los werkman, † Rhenen 3 dec. 1958, zn. van Gerrit en Aartje van de Kamp.
3. Wouter van Drie, geb. Veldhuizen 23 april 1878, ploegbaas Ned. Spoorwegen, veehouder, † Papekop 23 febr. 1959, tr. Maarsseveen 15 dec. 1904 Annetje Slagt, geb. Maarsseveen 9 nov. 1881, † Papekop 15 april 1950, dr. van Jan en Marretje de Bree.
4. Petertje van Drie, geb. Veldhuizen 11 dec. 1879, † Utrecht 14 juli 1946, tr. Utrecht 3 juni 1908 Pieter Antonie Overweel, geb. Jutphaas 27 sept. 1883, † Utrecht 10 juli 1941, zn. van Cornelis Jan en Pieternella Antonia van de Giessen.
5. Lambertus van Drie, geb. omstr. 1884, † Utrecht 16 juni 1884.
6. Barta van Drie, geb. Utrecht 17 aug. 1885, † ald. 23 juni 1961, tr. Utrecht 10 jan. 1906 Arie Stekelenburg, geb. IJsselstein 6 nov. 1884, hoofdconducteur Ned. Spoorwegen, † Utrecht 12 sept. 1961, zn. van Adrianus en Cornelia Klein.
7. Marcus van Drie, geb. Utrecht 25 sept. 1887, brugwachter Ned. Spoorwegen 3e kl., spoorwegarbeider (1917), † Vinkeveen 13 april 1967, tr. Watergraafsmeer 29 nov. 1917 Jannigje Verwaal, geb. Waddinxveen 17 febr. 1891, † Vinkeveen 23 juli 1979, dr. van Klaas en Leentje Loeve.
8. Jan van Drie, geb. Utrecht 25 sept. 1887, metaalarbeider E.M.I., † Utrecht 7 juli 1966, tr. Utrecht 2 okt. 1919 Johanna Elisabeth de Jong, geb. Utrecht 1 sept. 1888, † ald. 12 febr. 1958, dr. van Teunis Arie en Hermina Levina Binnendijk.

Vc. Jacobus van Drie, geb. Nijkerk 9 okt. 1851, arbeider (1884), landbouwer (1885, 1913), † Amersfoort 29 juni 1925, tr. Nijkerk 9 juni 1880 Jacoba Top, geb. Ermelo 15 maart 1856, landbouwster (1880), † Nijkerk 30 okt. 1918, dr. van Hendrik en Aaltje Doornenkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Wouter van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 21 nov. 1880, † ald. 23 mei 1881.
2. Aaltje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 21 nov. 1881, † Amersfoort 13 juli 1955, tr. Nijkerk 14 mei 1902 Hendrik van de Poll, geb. Nijkerk 20 aug. 1879, landbouwer, veldarbeider (1902), † Hoevelaken 28 aug. 1967, zn. van Wieggert en Aaltje van Mondfrans.
3. Petertje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 18 febr. 1884, dienstbode (1909), † Hoogland 12 april 1971, tr. Nijkerk 10 febr. 1909 Barend van Veluw, geb. Hoevelaken 2 juli 1885, veehouder, veldarbeider (1909), † Hilversum 18 jan. 1978, zn. van Jan en Grietje van de Kamp.
4. Hendrik van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 31 dec. 1885, † Nijkerk 15 sept. 1890.
5. Wouter van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 8 febr. 1889, landbouwer, † Laren 13 mei 1972, tr. Nijkerk 14 jan. 1925 Geertruida van Essen, geb. Nijkerk 12 jan. 1895, † Baarn 10 maart 1963, dr. van Cornelis en Woutertje Bos.
6. Elsje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 25 febr. 1891, † Hoevelaken 10 nov. 1969, tr. Nijkerk 4 juni 1913 Evert van den Berg, geb. Nijkerk 27 jan. 1886, landarbeider, landbouwer (1913), † Hoevelaken 26 juli 1956, zn. van Aalbert en Rikje Jonker.
7. Hendrik van Drie, geb. Nijkerk 27 maart 1893, landbouwer, † Amersfoort 7 dec. 1976, tr. Nijkerk 31 juli 1918 Evertje van Veluw, geb. 6 jan. 1896, landbouwster (1918), † Nijkerk 9 febr. 1963, dr. van Jan en Grietje van de Kemp.
8. Teunis van Drie, geb. Nijkerk 23 juli 1895, remmer, arbeider Ned. Spoorwegen, † Amersfoort 25 dec. 1952, tr. Putten 26 nov. 1920 Heintje den Herder, geb. Putten 16 juli 1893, † Amersfoort 4 sept. 1960, dr. van Peter en Jannetje van de Ridder.
9. Gerritje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 29 april 1897, † Nijkerk 29 dec. 1970, tr. Nijkerk 19 okt. 1921 Hendrik Wouters, geb. Nijkerk 23 juli 1898, landbouwer, † Nijkerk 8 okt. 1974, zn. van Hendrik en Jannetje Hofland.

Tak AC

IVc. Jacobus van Drie, geb. Hoogland 5 mei 1815, daghuurder (1841), landbouwer (1862), † Amersfoort 13 dec. 1885, tr. Hoogland 28 april 1841 Aardje (Aaltje) Kroon, geb. Achterhoek, Nijkerk 27 sept. 1820, † Hoogland 27 dec. 1886, dr. van Gerrit en Aartje (Aaltje) Douwe Varenkamp.
Uit dit huwelijk:
1. Maas van Drie, geb. Amersfoort 24 juli 1842, † ald. 12 april 1845.
2. Aartje van Drie, geb. Amersfoort 11 dec. 1844, † ald. 21 maart 1847.
3. Gerrit, volgt Vd.
4. Antonia van Drie, geb. Amersfoort 31 jan. 1850, † ald. 23 dec. 1910, tr. Amersfoort 4 nov. 1868 Teunis de Kruijf, geb. Leusden 24 dec. 1845, landbouwer, † Amersfoort 23 juli 1909, zn. van Jorden en Aaltje Hienekamp.
5. Maas van Drie, geb. Amersfoort 26 maart 1852, † ald. 26 aug. 1852.
6. Aartje van Drie, geb. Amersfoort 27 sept. 1853, † ald. 13 aug. 1855.
7. Maas, volgt Ve.
8. Douwe van Drie, geb. Amersfoort 18 mei 1859, † ald. 28 juni 1859.
9. Hendrik, volgt Vf.
10. Arie, volgt Vg.

Vd. Gerrit van Drie, geb. Amersfoort 3 febr. 1848, landbouwer (1873), arbeider (1876), † Amersfoort 15 jan. 1908, tr. Amersfoort 6 febr. 1867 Berendina Bos, geb. Zwartebroek (Barneveld) 3 jan. 1851, † Utrecht 4 okt. 1927, dr. van Aart en Hendrika van Diermen.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Drie, geb. Amersfoort 20 okt. 1867, landarbeider, † Utrecht 5 juni 1950, tr. Maartensdijk 10 aug. 1906 Johanna Gijsbertha Stuivenberg, geb. Maartensdijk 10 aug. 1885, † Utrecht 10 nov. 1960, dr. van Aalbert en Aleida Wilhelmina van Diermen.
2. Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 18 jan. 1870, † Utrecht 27 april 1959, tr. Utrecht 5 aug. 1891 Johannes Kalfsbeek, geb. Zwartsluis 10 okt. 1864, † Utrecht 4 maart 1923, zn. van Jan en Wichertje IJspeert.
3. Arie van Drie, geb. Amersfoort 25 maart 1871, † De Bilt 14 febr. 1937, tr. De Bilt 21 mei 1915 Maaike Maria Koolman, geb. Sneek 23 juli 1870, † De Bilt 14 aug. 1943, dr. van Johanna Koolman.
4. Aartje van Drie, geb. Amersfoort 21 aug. 1872, † ald. 19 dec. 1874.
5. Teunis van Drie, geb. Amersfoort 18 okt. 1873, arbeider (1905), groenteverkoper (1908), † Amersfoort 10 okt. 1937, tr. Amersfoort 10 okt. 1905 (echtsch. ingeschr. ald. 21 mei 1920) Aaltje Bouwman, geb. Amersfoort 29 mei 1884, † ald. 30 jan. 1966, dr. van Elbert Bouman en Teuntje van Ek; zij hertr. Amersfoort 23 maart 1921 Petrus Gerardus Antonius Pijnacker.
6. Gerarda van Drie, geb. Amersfoort 8 jan. 1876, dienstbode (1897), † Rotterdam 6 maart 1960, tr. Amersfoort 4 aug. 1897 Eduard Cornelis van Wijnaarda, geb. Amsterdam 15 maart 1855, fourier der huzaren (1897), † Utrecht 16 jan. 1927, zn. van Daniël Jan en Luitje de Vries.
7. Aaltje van Drie, geb. Amersfoort 7 jan. 1877, † ald. 2 maart 1878.
8. Gerrit van Drie, geb. Amersfoort 22 febr. 1878, † De Bilt 28 juli 1946, tr. De Bilt 13 nov. 1903 Anthonia Johanna Kuus, geb. De Bilt 27 febr. 1880, † ald. 23 jan. 1966, dr. van Peter en Anthonia Johanna Hoogland.
9. Berendina van Drie, geb. Amersfoort 18 juni 1879, † ald. 20 juni 1879.
10. Kind, geb. 18 sept. 1880.
11. Hermanus van Drie, geb. Amersfoort 14 sept. 1883, opperman, † Soest 16 nov. 1954, tr. Soest 2 maart 1906 Wilhelmina Klein, geb. Soest 8 febr. 1875, † Amersfoort 20 mei 1956, dr. van Jan en Niesje Geytenbeek.
12. Aaltje van Drie, geb. Amersfoort 28 dec. 1885, kamerverhuurster, † ’s-Gravenhage 19 dec. 1954, tr. Amersfoort 30 april 1902 Evert van Kommer, geb. Amersfoort 26 aug. 1879, † Dachau 23 febr. 1945, zn. van Willem en Rijkje van Middendorp.
13. Berendina van Drie, geb. Amersfoort 29 juli 1887, † Zeist 14 jan. 1968, tr. De Bilt 8 mei 1908 Hendrik Kuus, geb. De Bilt 23 juli 1883, boomkweker, † De Bilt 24 febr. 1962, zn. van Peter en Anthonia Johanna Hoogland.
14. Teunis Antonie van Drie, geb. Amersfoort 28 jan. 1890, rijknecht (1918), † Beerta 23 nov. 1918, tr. Amersfoort 29 maart 1911 Wilhelmina Helena Roelands, geb. Breda 9 juli 1885, † Amersfoort 12 april 1968, dr. van Joannes en Elisabeth de Leeuw; zij hertr. Amersfoort 1 okt. 1919 Cornelis Greefhorst.
15. Hendrik van Drie, geb. Amersfoort 8 mei 1892, † ald. 28 sept. 1892.
16. Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 8 mei 1894, † ’s-Gravenhage 30 dec. 1992, tr. 1e ’s-Gravenhage 9 dec. 1914 Matthijs Frederiks, geb. Delft 17 nov. 1887, † ’s-Gravenhage 15 aug. 1950; tr. 2e ’s-Gravenhage 19 juni 1957 Vincentius Gerardus Lampe, geb. Hoorn 24 sept. 1887, † ’s-Gravenhage 19 jan. 1975.

Ve. Maas van Drie, geb. Amersfoort 2 april 1856, onderwijzer, † Rotterdam 5 dec. 1910, tr. Rotterdam 15 nov. 1883 (echtsch. ingeschr. ald. 11 febr. 1886) Johanna Maria van Merkom, geb. Rotterdam 18 okt. 1855, † ald. 18 nov. 1885, dr. van Jasper Jacobus en Johanna de Wolf en wed. van Ferdinand Cornelis Jacobi.
Uit dit huwelijk:
Aartje Johanna Maria van Drie, geb. Rotterdam 2 juli 1884, tr. Utrecht 8 sept. 1904 Nicolaas Gerrit Hoogerbrugge, geb. Rotterdam 28 april 1883, boekhouder (1915), zn. van Nicolaas en Nicolasina Blomsteel.

Vf. Hendrik van Drie, geb. Amersfoort 19 april 1860, † 27 juli 1909, tr. Amersfoort 10 dec. 1884 Janna van de Blankevoort, geb. Putten 10 sept. 1856, † Sheldon, Iowa, USA 22 nov. 1940, dr. van Gerrit en Evertje Kamerman.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus van Drie, geb. Hoogland 16 sept. 1885, † 1977, tr. Jeannette Harmelink, geb. 1890, † 1978.
2. Evertje van Drie, geb. Hoogland 28 dec. 1886, † 1970, tr. Cornelis van Dam.
3. Gerrit van Drie, geb. Hoogland 27 mei 1888, † Verenigde Staten 28 jan. 1965, tr. Sophia Margaretha Gerharda Feberwee, geb. Apeldoorn 5 febr. 1897, † 1982, dr. van Albert en Jenneken Elfrink.
4. Arie van Drie, geb. Hoogland 4 aug. 1889, † Amersfoort 8 maart 1893.
5. Aaltje van Drie, geb. Hoogland 21 juni 1891, † 1959, tr. Henry Kros.
6. Johanna van Drie, geb. Amersfoort 1 dec. 1892, † 1980, tr. Christoff Felarski.
7. Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 11 juli 1895, † 1973, tr. Kryn Dorsman.
8. Hendrik van Drie, geb. Amersfoort 27 mei 1897, † ald. 21 aug. 1897.
9. Arie van Drie, geb. Amersfoort 11 febr. 1899, † Cloverdale, Osceola, Iowa 22 nov. 1988, tr. Melvin, Iowa 1926 Anna Bouwman, geb. 1905, † 1994.
10. Hendrik van Drie, geb. Amersfoort 13 maart 1901, † ald. 3 mei 1903.

Vg. Arie van Drie, geb. Amersfoort 1 sept. 1862, landbouwer (1886), † Amersfoort 21 febr. 1942, tr. Amersfoort 10 febr. 1886 Hendrika van den Hoek, geb. Voorthuizen 2 nov. 1859, dienstbode (1886), † vóór 1942, dr. van Rik en Jannetje van Manen.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje van Drie, geb. Amersfoort 20 maart 1887, † ald. 7 aug. 1981.
2. Rikkert van Drie, geb. Amersfoort 24 mei 1888, melkslijter, landbouwer, veehouder, † Leusden 23 dec. 1975, tr. Stoutenburg 31 jan. 1918 Wijntje Voskuil, geb. Aalsmeer 4 mei 1891, † Leusden 28 aug. 1979, dr. van Cornelis en Maria Spelt.
3. Jacobus van Drie, geb. Amersfoort 20 dec. 1890, landbouwer, † Hoogland 20 maart 1913.
4. Jannetje van Drie, geb. Amersfoort 18 juli 1892, hulp in de huishouding, † Amersfoort 13 jan. 1986.
5. Evertje van Drie, geb. Amersfoort 20 sept. 1894, tr. Hoogland 16 okt. 1919 Herman van IJken, geb. Kampen 30 aug. 1892, brandstoffenhandelaar (1919), zn. van Jacob en Roelofje Kranghand.
6. Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 26 nov. 1901, † ald. 6 juni 1986, tr. Hoogland 20 okt. 1932 Martinus Stitselaar, geb. Barneveld 22 dec. 1904, landbouwer (1932), † Amersfoort 15 mei 1962, zn. van Hendrik en Gerritje van den Hoek.

Tak AD

IVd. Jan van Drie, geb. Hoogland 10 okt. 1820, daghuurder (1849), tuinman (1851), † Amersfoort 3 aug. 1886, tr. 1e Hoogland 4 nov. 1846 Johanna van den Ham, geb. Nijkerk 20 dec. 1816, † Amersfoort 22 okt. 1871, dr. van Anthonie en Grietje Dirks van Montfrans; tr. 2e Hoogland 9 febr. 1882 Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10 mei 1837, werkster (1882), † Amersfoort 12 aug. 1915, dr. van Zaar en Dirkje Fluit en wed. van Hendrik van Drie (IVe); zij hertr. Amersfoort 15 juni 1887 Pieter van Meeteren.
Uit het eerste huwelijk:
1. Maas van Drie, geb. Amersfoort 27 nov. 1846, † ald. 2 mei 1847.
2. Teunis van Drie, geb. Amersfoort 20 april 1848, † ald. 8 dec. 1848.
3. Antonie van Drie, geb. Amersfoort 12 aug. 1849, arbeider, † Nijkerk 16 juli 1883.
4. Gerrit, volgt Vh.
5. Aart van Drie, geb. Amersfoort 27 nov. 1851, † ald. 23 juni 1852.
6. Antonia van Drie, geb. Amersfoort 16 dec. 1852, † ald. 11 dec. 1855.
7. Grietje van Drie, geb. Amersfoort 25 febr. 1854, † ald. 30 jan. 1856.
8. Johanna van Drie, geb. Amersfoort 28 april 1855, † ald. 8 juli 1877.
Haar zoon:
Gerrit Jan van Drie, geb. Amersfoort 25 febr. 1877, militair Oostindisch Leger, † Weesp 5 nov. 1918, tr. Amsterdam 1912 Maria Magdalena de Goede, geb. Amersfoort 3 juli 1881, winkelierster, † Hilversum 16 febr. 1967, dr. van Jan en Johanna van Eys.
9. Grietje van Drie, geb. Amersfoort 20 aug. 1856, † Blaricum 25 april 1954, tr. Weesp 7 okt. 1880 Jan Heijnen (Heinen), geb. Hoogland 7 dec. 1835, werkman (1880), zn. van Jan Heijnen en Janna Martense van ’t Hoff en wedr. van Ida van Beek.
10. Hendrik, volgt Vi.

Vh. Gerrit van Drie, geb. Amersfoort 24 sept. 1850, arbeider, tr. Amersfoort 7 mei 1879 Gerritje van Beek, geb. Amersfoort 19 jan. 1848, dr. van Gerrit en Gerritje Nijburg.
Uit dit huwelijk:
1. Gerritje van Drie, geb. Amersfoort 26 aug. 1870, † Haarlem 6 april 1952, tr. Weesp 8 mei 1890 Hendrikus van Alem, geb. Hedel 12 april 1866, werkman (1890), † Haarlem 6 april 1959, zn. van Johannis en Anna Maria Glaudemans.
2. Johanna Geertruida van Drie, geb. Amersfoort 9 april 1878, † Soest 29 nov. 1937, tr. Weesp 12 april 1900 Bernardus Teeken, geb. Maartensdijk 16 okt. 1875, † Soest 16 maart 1940, zn. van Jan en Geertruida Koppen.
3. Maria van Drie, geb. Amsterdam 12 mei 1880, † Amersfoort 29 aug. 1959, tr. Amersfoort 11 maart 1919 Aart van den Born, geb. Nijkerk 18 maart 1877, † Amersfoort 13 dec. 1934, zn. van Jan en Jannetje Krommestraat en gesch. echtg. van Jannetje Doornekamp.
4. Jan van Drie, geb. Amsterdam 27 juli 1882, voerman (1911), grondwerker, † Amersfoort 15 okt. 1955, tr. Amersfoort 15 maart 1911 Nelletje Lijnsvelt, geb. Graft 14 mei 1890, aardappelschilster Centrale Keuken, † Amersfoort 5 febr. 1952, dr. van Lubbert en Guurtje Tentij.

Vi. Hendrik van Drie, geb. Amersfoort 15 juni 1859, arbeider, tuinman, koopman manufacturen, † Diemen 28 febr. 1933, tr. Weesperkarspel 23 april 1896 Marrigje Visser, geb. Gramsbergen 30 dec. 1864, † Diemen 1 april 1941, dr. van Hendrik Roelofs en Geesje Jans Nooy.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Drie, geb. Weesp 21 mei 1897, † Diemen 18 jan. 1968, tr. Weesperkarspel 15 mei 1924 Jan Willem Schipper, geb. Diemen 27 nov. 1897, timmerman, † Diemen 19 dec. 1971, zn. van Karel en Jantje Koldewe.
2. Geesje van Drie, geb. Weesp 9 okt. 1898, † Bussum 21 aug. 1983, tr. Weesperkarspel 23 okt. 1924 Gijsbertus van der Roest, geb. Diemen 28 febr. 1896, ploegbaas Ned. Spoorwegen, † Bussum 25 nov. 1967, zn. van Gerrit en Geertje van Drie.
3. Jan van Drie, geb. Amersfoort 24 juli 1901, wagenmaker, carrosseriebouwer, lid gemeenteraad en wethouder van Diemen, † Aalten 6 okt. 1984, tr. Diemen 26 sept. 1929 Margaretha Everdina van der Veen, geb. Kampen 8 juli 1903, dr. van Jacob en Christina van Dooren.
4. Hendrika van Drie, geb. Amersfoort 9 febr. 1903, dienstbode, huishoudster, † Amersfoort 10 dec. 1964, tr. Diemen 20 mei 1927 Marten Westerhof, geb. Blankenheim 21 maart 1887, arbeider, zn. van Marten en Hendrika Scheer.
5. Grietje van Drie, geb. Leusden 5 sept. 1905, † Nijkerk 15 febr. 1989, tr. Diemen 20 mei 1927 Jan van de Steeg, geb. Barneveld 4 okt. 1902, arbeider, timmerman, campinghouder, † Amersfoort 24 sept. 1982, zn. van Evert en Clasina Verburgh.
6. Hendrik van Drie, geb. Leusden 27 juni 1907, grondwerker, meubelmaker-stoffeerder, conciërge, † Alkmaar 3 mei 1989, tr. Amsterdam 1944 Theodora Weinreich, geb. Amsterdam 4 nov. 1906, † ald. 3 nov. 1970, dr. van Johannes en Theodora Spijker.

Tak AE

IVe. Hendrik van Drie, geb. Hoogland 4 aug. 1822, landbouwer, † Hoogland 27 dec. 1871, tr. Leusden 17 juni 1859 Dirkje van de Lagemaat, geb. Woudenberg 10 mei 1837, werkster (1882), † Amersfoort 12 aug. 1915, dr. van Zaar en Dirkje Fluit; zij hertr. Hoogland 9 febr. 1882 Jan van Drie (IVd) en tr. 3e Amersfoort 15 juni 1887 Pieter van Meeteren.
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje van Drie, geb. Hoogland 13 april 1860, † Amersfoort 13 jan. 1893.
2. Dirk, volgt Vj.
3. Maas, volgt Vk.
4. Wouter van Drie, geb. Hoogland 11 aug. 1867, † Amersfoort 3 dec. 1889.
5. Zaar, volgt V-l.

Vj. Dirk van Drie, geb. Hoogland 12 mei 1862, koopman, † Amersfoort 15 sept. 1936, tr. Leusden 18 okt. 1883 Geertruida Rijswijk, geb. Ede 8 febr. 1859, † Amersfoort 2 maart 1941, dr. van Gijsbert en Hendrikje van Amerongen.
Uit dit huwelijk:
1. Levenloze zoon, geb. 14 febr. 1884.
2. Levenloze dochter, geb. 4 okt. 1885.
3. Levenloos kind, geb. Doorn 28 dec. 1886.

Vk. Maas van Drie, geb. Hoogland 15 sept. 1864, † Doorn 16 jan. 1897, tr. Doorn 9 juli 1891 Maria van Beek, geb. Doorn 15 juli 1860, † Driebergen 12 nov. 1913, dr. van Wouter en Johanna van de Grift; zij hertr. Doorn 25 okt. 1898 Gijsbert van de Wetering.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje Hendrika van Drie, geb. Doorn 15 nov. 1891, † Utrecht 30 juli 1910.
2. Johanna van Drie, geb. Doorn 10 jan. 1893, † Driebergen Rijsenburg 24 maart 1964, tr. Zeist 11 april 1919 Teunis Veenendaal, geb. Doorn 16 dec. 1880, arbeider (1919), † Driebergen Rijsenburg 28 jan. 1958, zn. van Willem en Sophia van Straten en wedr. van Hendrika Buitehuis.
3. Hendrik van Drie, geb. Doorn 14 maart 1894, † ald. 3 aug. 1894.
4. Hendrik Wouter Anthonie van Drie, geb. Utrecht 4 okt. 1895, varensgezel, los arbeider, † Doorn 11 nov. 1984.
5. Wouterina Maria van Drie, geb. Doorn 1 nov. 1896, † ald. 12 aug. 1897.

V-l. Zaar van Drie, geb. Hoogland 29 juni 1870, koopman, handelaar, † Solingen, Duitsland 3 maart 1929, tr. Amersfoort 30 maart 1904 Gouwtje Roozeboom, geb. Zeumeren, Barneveld 8 maart 1865, † Utrecht 19 okt. 1937, dr. van Gerrit en Geertruida van Ee en gesch. echtg. van Adrianus Willem de Jager en wed. van Hendrik van Schoonhoven.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van Drie, geb. Amersfoort 29 sept. 1905, dienstbode (1927), † Utrecht 12 nov. 1958, tr. Utrecht 8 mei 1927 Marinus Frederikus Hester, geb. Utrecht 15 dec. 1906, granietwerker, † Utrecht 7 juni 1976, zn. van Leendert en Maria Christina Elisabeth Westra; hij hertr. Utrecht 7 april 1972 Jacoba Gademans.
2. Hendrik Gerard van Drie, geb. Amersfoort 29 sept. 1905, meubelmaker (1928), † Utrecht 18 dec. 1928.

Tak AF

IVf. Aart van Drie, geb. Hoogland 7 maart 1827, daghuurder, † Zeist 9 dec. 1907, tr. Leusden 14 juni 1854 Jannetje van Dui(j)nen, geb. Maarn 24 mei 1824, † Amersfoort 7 dec. 1898, dr. van Gerrit van Duijnen en Willempje Reijers (Rootzelaar).
Uit dit huwelijk:
1. Teuntje van Drie, geb. Leusden 30 juni 1854, † Weesp 22 juni 1928, tr. Amersfoort 6 okt. 1880 Teunis Scholte, geb. Weesp omstr. 1855, stoker (1914), † Weesp 3 mei 1896, zn. van Hendrik en Mattje Verbruggen.
2. Willempje van Drie, geb. Amersfoort 18 aug. 1858, † ald. 21 aug. 1858.
3. Maas, volgt Vm.
4. Elisabeth van Drie, geb. Amersfoort 15 nov. 1865, † Weesp 6 okt. 1943, tr. Weesp 13 mei 1886 Hendrik van Rossum, geb. Weesp 29 nov. 1861, werkman (1886), † Weesp 17 sept. 1934, zn. van Jan en Maria Luijf.

Vm. Maas van Drie, geb. Amersfoort 7 okt. 1859, arbeider, † Zeist 3 febr. 1905, tr. Amersfoort 19 sept. 1883 Reijertje Kraanen, geb. Amersfoort 14 juni 1859, caféhoudster (1908), † Bloemendaal 29 dec. 1939, dr. van Frans en Mijntje Kraan.
Uit dit huwelijk:
1. Jannetje van Drie, geb. Amersfoort 12 mei 1884, † Naarden 5 sept. 1938, tr. Zeist 27 aug. 1908 Jan Aalten, geb. Zeist 30 sept. 1882, bankwerker (1908), † Bussum 8 juli 1951, zn. van Albertus en Elizabeth Verschuur.
2. Franciscus van Drie, geb. Amersfoort 29 aug. 1885, sigarenwinkelier, † Zeist 3 okt. 1956, tr. Zeist 6 juni 1907 Geertruida Jacobi, geb. Zeist 19 okt. 1884, † ald. 8 juni 1971, dr. van Pieter en Geertruida Pannekoek.
3. Alida van Drie, geb. Amersfoort 7 nov. 1886, † Zeist 20 juli 1920, tr. Zeist 27 aug. 1908 Johannes Hilgeman, geb. Woerden 27 mei 1883, machinist (1919), † Zeist 9 mei 1919, zn. van Hendrik en Jacoba Rietveld.
4. Wilhelmina van Drie, geb. Amersfoort 23 juli 1890, † Harmelen 21 april 1981, tr. Zeist 26 nov. 1914 Nicolaas Lambertus Herfst, geb. Amsterdam 18 maart 1886, verpleger (1914), † Zeist 22 okt. 1966, zn. van Nicolaas Franciscus en Maria Hupper.
5. Kind, geb. 7 juli 1896.

Tak B
Cornelis Woutersen

IIIb. Cornelis Woutersen van Drie, ged. Amersfoort 22 maart 1787, daghuurder, † Hoogland 19 nov. 1833, tr. 1e Hoogland 23 sept. 1812 Cornelia Toonen Epskamp, ged. Hoogland (r.-k.) 26 mei 1789, † Hoogland 8 febr. 1815, dr. van Antony en Gerritie Teunisse de Heer; tr. 2e Hoogland 7 april 1816 Hanna Borman, ged. Hoogland (r.-k.) 25 aug. 1789, daghuurster, werkster (1860), † Hoogland 11 mei 1860, dr. van Coenraad Peterse en Lijsje Knelisse Staduwe.
Uit het eerste huwelijk:
1. Wouter van Drie, geb. Hoogland 17 nov. 1812, arbeider, † Hoogland 14 aug. 1875.
Uit het tweede huwelijk:
2. Elisabeth (Lijsje) van Drie, geb. Nijkerk 20 okt. 1815, † Hoogland 13 nov. 1887, tr. Hoogland 14 okt. 1840 Hendrikkus Pasker, ged. Hoogland 10 febr. 1810, bouwknecht (1840), † Hoogland 11 juni 1869, zn. van Berend en Gijsbertje Meesen.
3. Cornelia van Drie, geb. Hoogland 7 okt. 1818, † ald. 23 sept. 1897, tr. Hoogland 28 mei 1845 Peter van Leeuwenkamp, geb. Nijkerk 23 maart 1826, daghuurder, † Hoogland 14 sept. 1901, zn. van Willem en Cornelia Petersen van Traa.
4. Peter, volgt IVg.
5. Elisabeth van Drie, geb. Hoogland 8 jan. 1823, werkster (1851), daghuurster (1855), † Hoogland 24 jan. 1897, tr. 1e Hoogland 17 okt. 1851 Gerrit Roest, geb. Soest 7 okt. 1814, schaapherder (1851), † Hoogland 29 maart 1854, zn. van Cornelis en Johanna van Nimegen; tr. 2e Hoogland 4 okt. 1855 Wilhelmus van de Brug, geb. Hoogland omstr. 1811, daghuurder (1855), † Hoogland 5 maart 1881, zn. van Willem Aartse en Joanna Aartse van Suijlen (Zuilen).
6. Coenraad, volgt IVh.
7. Jan van Drie, geb. Hoogland 14 sept. 1827, boerenarbeider, † Soest 5 dec. 1869, tr. Soest 10 sept. 1864 Clara de Jong, geb. Soest 11 april 1841, † Zeist 2 april 1925, dr. van Anthonie en Ernesta Ebbenhorst; zij hertr. Soest 4 nov. 1882 Nicolaas van ’t Klooster.
8. Geertje van Drie, geb. Hoogland 13 juni 1832, dienstmeid (1852), arbeidster (1871), † Nijkerk 3 okt. 1905, tr. Nijkerk 28 april 1852 Jan Jansen van de Raapkamp, geb. Nijkerk 18 mei 1818, karman (1852), † Nijkerk 16 febr. 1871, zn. van Jan Jansen en Wilhelmina van Kleef.

IVg. Peter van Drie, geb. Hoogland 29 sept. 1820, arbeider (1852), koopman, daghuurder (1850), † Hoogland 19 dec. 1890, tr. Hoogland 5 aug. 1868 Jacoba Bokkers, geb. Hoogland 14 febr. 1833, † ald. 25 mei 1877, dr. van Teunis en Willemina van de Pol.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Drie, geb. Hoogland 9 okt. 1870, † ald. 16 febr. 1931, tr. Baarn 29 okt. 1897 Antonius van Loen, geb. Hoogland 6 mei 1862, landbouwer, † Hoogland 30 mei 1935, zn. van Jan en Johanna Maassen.
2. Willemijntje van Drie, geb. Hoogland 9 febr. 1872, † Baarn 22 dec. 1932, tr. Baarn 21 okt. 1898 Hendrik Schimmel, geb. Baarn 22 febr. 1866, arbeider (1898), † Baarn 17 april 1923, zn. van Nicolaas en Marretje Kuijer.
3. Cornelis van Drie, geb. Hoogland 4 febr. 1875, landarbeider, † Hoogland 9 dec. 1944, tr. Hoogland 16 juni 1915 Gerarda van den Berg, geb. Stoutenburg 2 nov. 1860, † Amersfoort 27 jan. 1930, dr. van Geertje van den Berg en wed. van 1e Hendrik van den Heuvel en 2e Wouter van den Berg.

IVh. Coenraad van Drie, geb. Hoogland 12 maart 1825, daghuurder, † Hoogland 19 maart 1874, tr. Hoogland 3 febr. 1858 Maria Midden, geb. Stoutenburg 14 maart 1831, werkster (1883), † Hoogland 23 juni 1904, dr. van Lukas en Aaltje Jansen.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna van Drie, geb. Hoogland 17 maart 1859, † Putten 19 dec. 1926, tr. Hoogland 29 maart 1883 Petrus Schut, geb. Putten 4 dec. 1852, vergunninghouder, herbergier (1912, 1922), caféhouder (1935), arbeider (1883, 1897, 1901), bierhuishouder (1901), † Putten 21 dec. 1935, zn. van Jurriaan en Janna van der Heyden.
2. Aleida van Drie, geb. Hoogland 22 okt. 1861, † ald. 22 sept. 1866.
3. Cornelis van Drie, geb. Hoogland 18 jan. 1865, † ald. 25 sept. 1866.
4. Aleida van Drie, geb. Hoogland 8 nov. 1866, † ald. 11 sept. 1922, tr. Hoogland 19 nov. 1896 Hendrikus Smink, geb. Hoogland 30 juli 1862, landbouwer (1898), † Hoogland 28 april 1924, zn. van Wouter en Elisabeth van den Hengel.
5. Cornelis, volgt Vn.
6. Maria van Drie, geb. Hoogland 3 maart 1873, † IJsselstein 8 jan. 1922, tr. Putten 7 mei 1915 Hermanus van Westing, geb. Putten 5 nov. 1872, boekhouder (1915), venter (1926), † Amersfoort 24 febr. 1932, zn. van Cornelis Marinus en Geertrui Henderica Schut; hij hertr. na 1922 Johanna van den Brom.

Vn. Cornelis van Drie, geb. Hoogland 3 nov. 1869, koetsier, arbeider (-1900), boomkweker (1896, 1900), † Amersfoort 20 nov. 1957, tr. Amersfoort 2 mei 1894 Engelina de Goede, geb. Amersfoort 5 maart 1871, † ald. 17 maart 1934, dr. van Roelof en Rengertje den Ouden.
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad Roelof van Drie, geb. Amersfoort 26 jan. 1895, boomkweker, † Amersfoort 30 okt. 1946, tr. 1e Amersfoort 17 nov. 1920 Anna den Ouden, geb. Amersfoort 19 mei 1896, † Hoogland 5 juli 1936, dr. van Jan en Rijkje Schuur; tr. 2e Leusden 12 mei 1937 Bernardina Johanna van den Hengel, geb. Leusden 11 dec. 1915, † ald. 4 okt. 2000, dr. van Evert en Gertrudes Schoonderbeek; zij hertr. Amersfoort 25 juni 1980 Cornelis Theodorus van den Broek.
2. Rudolph Petrus Johannes van Drie, geb. Amersfoort 27 dec. 1895, boomkweker, veehouder, † Hoogland 16 jan. 1964, tr. Amersfoort 30 sept. 1925 Johanna Margaretha Vennis, geb. Amersfoort 21 jan. 1902, † ald. 9 dec. 1973, begr. Hooglanderveen 12 dec. 1973, dr. van Arie en Margrietha Rouwendal.
3. Petrus Joseph van Drie, geb. Amersfoort 19 aug. 1897, boomkweker, tuinbaas St.-Antoniusziekenhuis Utrecht, † Amersfoort 7 mei 1982, tr. Stoutenburg 4 okt. 1928 Maria Gerarda van Laar, geb. Stoutenburg 25 maart 1904, † Amersfoort 26 mei 1988, dr. van Jacobus en Antonia van Drifakker.
4. Levenloze dochter, geb. Amersfoort 31 juli 1899.
5. Gerardus Antonius van Drie, geb. Amersfoort 19 sept. 1900, opzichter r.-k. begraafplaats Amersfoort, districtsagent/controleur Agrarisch Sociaal Fonds, † Amersfoort 16 febr. 1985, tr. Kuinre 29 dec. 1927 Johanna Aleida Scheltinga, geb. Wolvega 19 jan. 1895, † Amersfoort 11 maart 1974, dr. van Petrus Johannes en Margritha Prins.
6. Regina Maria van Drie, geb. Amersfoort 7 febr. 1902, † ald. 29 juli 1904.
7. Maria Regina van Drie, geb. Amersfoort 2 febr. 1904, † Soest 17 nov. 1999, tr. Amersfoort 8 juni 1932 Hendrik van Doorn, geb. Soest 6 jan. 1898, melkslijter, fabrieksarbeider, † Soest 13 okt. 1993, zn. van Adrianus en Alida van den Brink.
8. Gijsbertus Aloijsius van Drie, geb. Amersfoort 14 juni 1905, werkzaam firma C. van Drie en Zonen, tuinbaas r.-k. seminarie Apeldoorn, opzichter wegbeplanting Rijkswaterstaat, tuinbaas Antonius Ziekenhuis Utrecht, tuinarchitect, lid gemeenteraad Woerden (KVP) 1958-1962, † Keulen 10 mei 1989, begr. Woerden 13 mei 1989, tr. 1e Amersfoort 10 okt. 1934 Maria Geertruida Oostveen, geb. Werkhoven 14 april 1908, † Woerden 19 juli 1945, dr. van Roelof Johannes en Margaretha Bresser; tr. 2e Woerden 1 aug. 1946 Wilhelmina Elizabeth van Kleinwee, geb. Woerden 30 nov. 1924, † ald. 2 sept. 2007, dr. van Johannes en Johanna Cornelia Bos.
9. Nicolaas Gerardus van Drie, geb. Amersfoort 12 sept. 1906, boomkweker, mede-eigenaar tuincentrum, † Amersfoort 14 nov. 1984, tr. Wervershoof 26 aug. 1936 Catharina Warnaar, geb. Wervershoof 16 dec. 1909, † Amersfoort 30 jan. 1994, dr. van Martinus en Geertje Wagenaar.
10. Henricus Maria van Drie, geb. Amersfoort 26 jan. 1909, boomkweker, boswachter Staatsbosbeheer te Austerlitz, † Amersfoort 25 juli 2011, tr. Soest 22 mei 1935 Maria Elisabeth van Rossenberg, geb. Amsterdam 4 jan. 1912, † Hooglanderveen 3 april 2006, dr. van Peter Kornelis en Johanna Cornelia van der Zon.
11. Joseph Antonius van Drie, geb. Amersfoort 22 maart 1910, bloemist, hovenier, † Amersfoort 6 jan. 1978, tr. 1e Amersfoort 15 juni 1938 Geertruida Gijsberta Weerd, geb. Breukelen Sint-Pieters 25 dec. 1914, † Amersfoort 7 jan. 1965, dr. van Johannes en Cornelia Geertruida de Bruijn; tr. 2e Amersfoort 2 jan. 1978 Geertruida Elisabeth Reus, geb. Grootebroek 6 april 1924, † Amersfoort 12 febr. 2014, dr. van Jan en Johanna Bimmerman en gesch. echtg. van Petrus Theodorus Kooij.
12. Regina Maria van Drie, geb. Amersfoort 1 mei 1911, † Hooglanderveen 20 juli 1998, tr. Amersfoort 18 mei 1943 Gerard Antonius van Noordenburg, geb. Hoogland 12 sept. 1909, tuinder, grondwerker gemeentewerken, veehouder, † Amersfoort 3 sept. 1993, zn. van Bernardus en Hendrika van Dijk.
13. Johanna Antonia van Drie, geb. Amersfoort 16 febr. 1914, † ald. 14 mei 1920. 

(Rob van Drie, versie 9 oktober 2017)Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen