3. Lubbert Harmsen (-1782)


Inleiding


Lubbert Harmsen komt in 1763 voor het eerst met de toenaam Van Drie voor, in het gereformeerde doopboek van Nijkerk bij de doop van zijn dochter Jannetje.

Begraafregister Nijkerk, 1749: 'den 16 juny een kynt van Lubbert van Drij'
Mogelijk is hij dezelfde als de 'Lubbert van Drij' waarvan in 1749 een kind werd begraven in Nijkerk.

Fragmentgenealogie


Inschrijving van het huwelijk van Lubbert Harmsen, weduwnaar, en Evertje Jans, jongedochter, in het gereformeerde trouwregister van Nijkerk, 15 juli 1753 

I. Lubbert Harmsen van Drie, † 15 sept. 1782, begr. Nijkerk 19 sept. 1782, tr. 1e N.N.; tr. 2e Nijkerk 15 juli 1753 Evertje Jans, † na 4 juni 1783; zij hertr. Nijkerk 4 juni 1783 Gerrit Cornelisze.
Uit het tweede huwelijk:
1. Jannetje, ged. Nijkerk 27 aug. 1756.
2. Jannetje, ged. Nijkerk 6 aug. 1758.
3. Jan Lubbertsen, volgt II.
4. Jannetje, ged. Nijkerk 30 sept. 1761.

Inschrijving van de doop van Jannetje, dochter van Lubbert van Drie
en  Evertje Jans, Nijkerk 6 juli 1763
5. Jannetje Lubbers van Drie, ged. Nijkerk 6 juli 1763, † Diermen, Putten 25 april 1841, tr. Nijkerk 11 mei 1783 Wouter Gijsbertsen van ’t Net, † vóór 16 april 1814.
6. Harmen, ged. Nijkerk 10 febr. 1765.

II. Jan Lubbertsen van Drie, ged. Nijkerk 29 juli 1759, bouwman, † Doornsteeg, Nijkerk 13 aug. 1823, tr. Hendrikje Jacobs, geb. Voorthuizen omstr. 1753, bouwster, † ’t Holk, Nijkerk 13 sept. 1827, dr. van Jacob Jansen en Lubbertje Stevens.
Uit dit huwelijk:
1. Evertje Jansen van Drie, geb. Nijkerk 4 febr. 1784, † ’t Holk, Nijkerk 8 okt. 1856, tr. 1e Nijkerk 17 maart 1811 Hendrik Jansen van de Nautena, geb. Nijkerk omstr. 1780, bouwman (1826), † ’t Holk, Nijkerk 9 aug. 1826; tr. 2e Nijkerk 28 jan. 1829 Gijsbert Lommertsen, geb. Nijkerk 27 febr. 1787, tabaksplanter (1829), † ’t Holk, Nijkerk 8 mei 1853, zn. van Evert en Annetje Gijsberts en wedr. van Elisabeth Nikesen.
2. Gerritje van Drie, geb. Nijkerk 6 sept. 1786, † ’t Veen, Nijkerk 10 okt. 1849, tr. Nijkerk 28 febr. 1816 Wouter Klaassen van Ginkel, geb. Nijkerk 21 nov. 1786, bouwman (1816), schaapherder (1857), † ’t Veen, Nijkerk 9 febr. 1857, zn. van Klaas Gertsen en Riekje Dirks van den Hoorn.
3. Lubbert van Drie, geb. Nijkerk 3 juli 1789, bouwman (1866), † Nijkerk 1 juni 1866.
4. Jacob, volgt III.

III. Jacob van Drie, geb. Nijkerk 8 febr. 1793, bouwman (1840), † ’t Holk, Nijkerk 26 juni 1873, tr. Nijkerk 6 mei 1840 Rijkje van Drie, geb. Veenhuizen, Nijkerk 18 febr. 1813, † Nijkerk 11 april 1888, dr. van Cornelis en Maartje Gerrits van de Kamp.
Uit dit huwelijk:
1. Jan van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 26 maart 1849, † ald. 17 dec. 1849.
2. Jan, volgt IV. 
3. Cornelis van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 10 dec. 1853, † Nijkerk 6 juli 1865.

IV. Jan van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 9 febr. 1851, landbouwer, † Nijkerk 30 jan. 1923, tr. Nijkerk 4 sept. 1889 Lijsje Hooijer, geb. Barneveld 30 jan. 1861, dienstmeid (1889), † Nijkerk 29 nov. 1943, dr. van Gerrit en Evertje Penning.
Uit dit huwelijk:
1. Rijkje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 10 dec. 1889, † Nijkerk 22 sept. 1890.
2. Jacob van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 3 april 1891, veehouder, † Nijkerk 6 mei 1979, tr. Nijkerk 10 dec. 1919 Gijsbertje van Hell, geb. Nijkerk 28 april 1897, † na 1979, dr. van Johannes en Beertje Staal.
3. Evertje van Drie, geb. Nijkerk 19 sept. 1892, † ald. 14 dec. 1974, tr. Nijkerk 9 maart 1921 Evert van de Veen, geb. Nijkerk 3 april 1891, landbouwer (1921), † Nijkerk 6 nov. 1953, zn. van Wouter en Besseltje van Duijnen.
4. Rijkje van Drie, geb. Nijkerk 29 maart 1898, † ald. 13 jan. 1981, tr. Nijkerk 9 nov. 1921 Willem Anthonie den Hartogh, geb. Lopik 5 nov. 1899, landbouwer (1921), † Ermelo 9 sept. 1966, zn. van Gerrit en Pietertje Jacoba den Besten.
5. Gerritje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 10 febr. 1900, † Harmelen 24 jan. 1989, tr. Nijkerk 21 okt. 1925 Johannes Verweij, geb. Vleuten 21 juni 1899, † Utrecht 1 jan. 1975, zn. van Willem en Corsina de Gier.

(Rob van Drie, versie 5 februari  2016) 


Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen