6. Hannes (1802-1870) en Roelof Teunissen (1816-1889)


Inleiding


Deze stam Van Drie bestaat uit twee takken, die stammen uit de broers Hannes van Drie (1802-1870) en Roelof van Drie (1816-1889). Hun vader Hendrik Teunissen (1774-1848) komt, voor zover ik heb kunnen nagaan, bij leven niet met de familienaam Van Drie voor.

Heet Hendrik nou Teunissen, Kamer, Gerritsen of  toch Van Beek?

Hendrik Teunissen trouwt in 1796 in Putten met Aaltje Hannessen. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen geboren. Bij de inschrijving van de doop of geboorte van al zijn kinderen heet Hendrik ´Teunissen´, behalve bij het zesde kind, Lammertje (1812-1849). In haar geboorteakte heet de vader 'Hendrik Teunissen Kamer'.
Dat is te verklaren uit het feit dat Hendrik een maand voor de geboorte van Lammertje op het stadhuis was om voor zichzelf en zijn nakomelingen de familienaam 'Kamer' aan te nemen [bron 1]. De herinnering daaraan was dus nog vers.

Lammertje Kamer ondertekent haar huwelijksakte, 1831. 
Met de familienaam Kamer komen we Hendrik Teunissen of zijn nakomelingen verder niet meer tegen. Behalve Lammertje dan. Bij haar beide huwelijken heet zij Lammertje Kamer en zo ondertekent zij de huwelijksakte. Ook bij haar overlijden is het Lammertje Kamer. Een enkele keer treffen we haar in de geboorte- of overlijdensakte van haar kinderen aan als 'Lammertje van Drie', en ook in het bevolkingsregister van Nijkerk over de periode 1840-1850 vinden we haar zo terug. In de laatste inschrijving in dat register (Stad, nr. 107b, Kwadenbeek) is de familienaam 'Van Drie' doorgehaald en vervangen door 'Kamer'. Dat zal bij gelegenheid van haar tweede huwelijk zijn geweest, toen het uittreksel uit haar Puttense geboorteakte liet zien dat ze daarin als 'Kamer' ingeschreven was.

Huwelijksregister Putten 1841, huwelijksbijlage akte 15. Uittreksel uit het gereformeerde doopregister van Nijkerk.  

Inschrijving van de doop van Hendrik Teunissen op 19 juni 1774, in het gereformeerde doopregister van Nijkerk, als zoon van Teunis Geurtsen en Gerritje Gerritse.

Vader Hendrik komen we in de bronnen meestal met de achternaam 'Teunissen' tegen. Maar in zijn laatste levensfase zien we hem ook met twee andere toenamen. Bij zijn tweede huwelijk (Putten 1841) noemt de ambtenaar van de burgerlijke stand hem 'Hendrik Gerritsen'. Dat berust op een foute lezing van de inschrijving van zijn doop in het doopboek Nijkerk, zo leert een vergelijking van het uittreksel in de huwelijksbijlagen met het originele doopregister.
Bij zijn overlijden in 1848 staat hij in het Nijkerkse overlijdensregister ingeschreven als 'Hendrik Teunissen van Beek', overleden 'ten zijnen huize achter de molen'.  'Hannes Hendriksen van Drie' ondertekent in 1825 de geboorteakte van Aaltje, buitenechtelijke dochter van Annetje Wouters. Hannes erkende Aaltje later, bij zijn huwelijk in 1826. 

De familienaam Van Drie in deze stam, eerste vermelding (1825) en mogelijke herkomst

De eerste tot nu toe gevonden vermelding van de familienaam Van Drie in deze genealogie dateert uit 1825. In het geboorteregister van Putten is op de laatste dag van dat jaar de geboorteakte ingeschreven van Aaltje, buitenechtelijke dochter van Annetje Wouters. Het kind wordt aangegeven door 'Hendrik Hendriksen van Drie', die ondertekten met 'HH v Drie'. Hendrik zou dit kind bij zijn huwelijk met Annetje Wouters in 1826 erkennen.

24 mei 1733, doop 'Johannes, soon van Abraham Abrahamsen en Neeltjen Wouters, tot Drie onder Garder' (doopboek gereformeerde kerk te Garderen)

Deze familie Van Drie ontleent zijn familienaam wellicht aan het feit dat Hannes Abrahams, de schoonvader van Hendrik Teunissen en dus grootvader van moeders zijde van Hannes en Roelof van Drie, in 1733 in Drie geboren werd.

Fragmentgenealogie


I. Hendrik Teunissen (alias Kamer, Gerritsen, van Beek), geb. Nijkerk 12 juni 1774, daghuurder te Putten, arbeider (1823), † Nijkerk 6 juni 1848, zn. van Teunis Geurtse en Gerritje Gerritse, tr. 1e Putten 26 dec. 1796 Aaltje Hannessen (alias Abrahams), geb. Putten 22 mei 1773, arbeidster (1823), † Hell, Putten 20 april 1841, dr. van Hannes Abrahams en Aaltje Roelofs; tr. 2e Putten 3 dec. 1841 Jacobje Rijkerts (Lammertsen), geb. Ermelo 24 okt. 1792, † Nijkerk 17 mei 1862, dr. van Rijkert Lammertsen en Geertje Teunissen.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Hendriks, geb. Putten 17 jan. 1799, dienstmeid (1823), † Hoef, Putten 23 juli 1836, tr. Putten 18 jan. 1823 Hendrik Hendriksen (alias Priem), geb. Putten 4 aug. 1795, arbeider (1823), † Putten 16 maart 1856, zn. van Hendrik Evertsen en Aartje Otten; hij hertr. Putten 24 dec. 1836 Gerritje Willems.
2. Hannes Teunisse, volgt IIa (tak A).
3. Gerritje Hendriks, geb. Op de Nijbeek, Putten 18 mei 1804, ged. Putten 3 juni 1804, † ald. 28 nov. 1824, tr. Putten 5 juni 1824 Jacob Petersen van Essen, geb. Nijkerk 21 juli 1799, daghuurder (1824), † Wullenhoven, Nijkerk 7 mei 1873, zn. van Peter Harmsen en Johanna Baerends; hij hertr. Nijkerk 21 sept. 1825 Maria Geerlofs Witteveen.
4. Teunis Hendriks, geb. Helderbuurt, Putten 8 febr. 1806, ged. Putten 23 febr. 1806, † ald. 24 febr. 1806.
5. Teunisje Hendriks, geb. Helderbuurt, Putten 20 april 1809, ged. Putten 23 april 1809, † ald. 24 dec. 1818.
6. Lammertje Kamer (alias Van Drie), geb. Putten 22 okt. 1812, † Nijkerk 28 sept. 1849, tr. 1e Putten 23 april 1831 Cornelis Woutersen (alias van Norden), geb. Putten 27 april 1801, arbeider (1845), † Nijkerk 16 jan. 1845, zn. van Wouter Cornelissen en Hendrikje Jans (alias Kraaij); tr. 2e Nijkerk 4 okt. 1848 Jan Ruitenbeek, geb. Nijkerk 18 juni 1820, daggelder (1848), arbeider (1884), † Nijkerk 8 sept. 1884, zn. van Willem Otten en Maartje Schuart.
7. Gerrit Teunissen, geb. Hell, Putten 21 sept. 1814, ged. Putten 25 sept. 1814, † ald. 10 april 1817.
8. Roelof, volgt IIb (tak B).


Ondertekening van de memorie van aangifte van de nalatenschap na het overlijden van Aaltje Hannessen, door Hannes en Roelof van Drie en hun zwagers Cornelis van Norden en Hendrik Priem (met een X) (Gelders Archief, Memories van successie kantoor Nijkerk, inv.nr. 31, fol. 364-366).

Tak A

IIa. Hannes Teunisse van Drie, geb. Helderbuurt, Putten 11 maart 1802, daghuurder (1827), landbouwer (1849)-(1859), arbeider (1862), dagloner (1870), † Ermelo 5 juli 1870, tr. 1e Putten 13 mei 1826 Annetje Wouters (alias Rengers), ged. Nijkerk 13 maart 1797, † Putten 14 juni 1857, dr. van Wouter Rengerse van Dompseler en Teunisje Ceelen; tr. 2e Putten 9 april 1858 Willempje Bos(ch), geb. Ermelo 6 sept. 1817, dienstmeid (1858), dagloonster (1878), † Horst, Ermelo 8 maart 1890, dr. van Nuij Janssen Bos en Hientje Lammerts.
Uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje, volgt IIIa.
2. Wouter van Drie, geb. Hell, Putten 28 aug. 1827, boerenkecht (1850), † na 23 april 1851.
3. Hendrikje van Drie, geb. Hell, Putten 16 juli 1829, arbeidster (1878), † Putten 25 dec. 1903, tr. Putten 8 dec. 1849 Bernardus Kommer, geb. Voorthuizen 14 nov. 1818, schaapherder (1849), arbeider (1878), † Putten 7 febr. 1886, zn. van Teunis Evertsen en Petertje Jans.
4. Teunis van Drie, geb. Hell, Putten 8 okt. 1831, boerenknecht (1851), † Nijkerk 3 mei 1851.
5. Roelof, volgt IIIb.
6. Aalt, volgt IIIc.
7. Gerrit, volgt IIId.
Uit het tweede huwelijk:
8. Woutertje van Drie, geb. Putten 23 jan. 1861, dagloonster (1878), † Telgt, Ermelo 25 maart 1884, tr. Ermelo 20 sept. 1878 Jan Jacobse, geb. Putten 18 febr. 1851, dagloner (1878), zn. van Jacob en Aartje Aartsen.

IIIa. Aaltje van Drie, geb. Hell, Putten 29 dec. 1825, † Zutphen 6 febr. 1873, tr. Barneveld 8 sept. 1853 Gerrit Kennis, geb. Nijkerk 15 mei 1828, landbouwer (1853), dagloner (1887), † Barneveld 7 juli 1887, zn. van Jordanus en Christina Brouwer.
Haar zoon:
Johannes van Drie, geb. Putten 22 febr. 1850, timmerman (1892), tr. Putten 17 okt. 1873 Willempje Meiling, geb. Putten 17 maart 1851, dr. van Jan en Berendina van Essen.

IIIb. Roelof van Drie, geb. Hell, Putten 5 sept. 1833, landbouwer (1859), arbeider (1900), dagloner (1870), † Amersfoort 3 febr. 1900, tr. Nijkerk 1 juni 1859 Heintje van den Akker, geb. Nijkerk 9 maart 1838, dagloonster (1870), † Amersfoort 18 jan. 1901, dr. van Dirk en Aaltje Hendriksen van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1. Dirk van Drie, geb. Nijkerk 19 april 1860, † Utrecht 3 juni 1933, tr. 1e Utrecht 20 jan. 1892 Jacoba Albertina van Piggelen, geb. Utrecht 8 maart 1847, † ald. 12 juni 1898, dr. van Johannes en Johanna van der Lingen; tr. 2e Utrecht 24 aug. 1898 Trijntje Schreuder, geb. Sneek 5 maart 1866, † Utrecht 4 maart 1935, dr. van Eelco en Trijntje de Wit.
2. Johannes van Drie, geb. Nijkerk 20 jan. 1866, arbeider (1900), † Leusden 7 jan. 1900, tr. Woudenberg 23 jan. 1896 Cornelia Jansen, geb. Leusden 7 okt. 1870, dr. van Aart en Maria Polman.
3. Aalt van Drie, geb. Hoevelaken 19 okt. 1870, † ald. 21 maart 1885.
4. Roelof van Drie, geb. Hoevelaken 22 juli 1874, arbeider, † Zeist 5 febr. 1941, tr. Woudenberg 26 mei 1898 Rijkje Jansen, geb. Woudenberg 16 april 1873, † 10 okt. 1958, begr. Austerlitz, dr. van Aart en Maria Tolman.
5. Hendrik van Drie, geb. Hoevelaken 13 april 1880, arbeider, † Zeist 12 okt. 1958, tr. Woudenberg 13 aug. 1909 Gerritje ter Maaten, geb. Woudenberg 12 febr. 1887, † Zeist 13 april 1956, dr. van Cornelis en Antje Broekhuizen.

IIIc. Aalt van Drie, geb. Huinen, Putten 29 juli 1835, boerenknecht (1863), dagloner (1865)-(1900), landbouwer (1903), † Voorthuizen 19 maart 1903, tr. Barneveld 2 april 1863 Aaltje van de Kuit, geb. Zwartebroek, Barneveld 5 febr. 1838, † Barneveld 6 dec. 1903, dr. van Jan Jacobsen en Lubbertje van de Beek.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes van Drie, geb. Voorthuizen 19 dec. 1863, † ald. 2 dec. 1865.
2. Jan van Drie, geb. Voorthuizen 19 dec. 1863, † ald. 2 dec. 1865.
3. Lubbertje van Drie, geb. Voorthuizen 31 aug. 1866, dienstbode (1889), † Barneveld 1 juli 1927, tr. Barneveld 1 nov. 1889 Marinus van ’t Land, geb. Esveld, Barneveld 10 febr. 1865, molenaarsknecht (1889), molenaar (1921), † Barneveld 31 juli 1940, zn. van Teunis en Aartje Veldhuizen.
4. Annetje van Drie, geb. Voorthuizen 4 nov. 1869, dienstbode (1900), † Barneveld 21 aug. 1935, tr. Barneveld 2 febr. 1900 Cornelis Bos, geb. Barneveld 17 okt. 1868, jachtopziener (1900), † Barneveld 11 mei 1942, zn. van Wouter en Aaltje van den Heuvel.
5. Jantje van Drie, geb. Voorthuizen 2 april 1873, † ald. 23 dec. 1914, tr. Barneveld 10 dec. 1897 Jan Schreuder, geb. Voorthuizen 3 april 1863, dagloner (1897), rijkswegwerker (1924), † Barneveld 8 april 1924, zn. van Pieter en Klaasje van Veldhuizen; hij hertr. Barneveld 24 maart 1916 Weimtje Kleijer.
6. Hanna van Drie, geb. Voorthuizen 10 mei 1876, † Barneveld 23 okt. 1882.

IIId. Gerrit van Drie, geb. Hell, Putten 19 mei 1837, arbeider (1864, 1894), † Nijkerk 20 sept. 1898, tr. Putten 26 sept. 1862 Geertje Bouw, geb. Putten 12 maart 1843, arbeidster (1864), veldarbeidster (1900), † Nijkerk 31 juli 1909, dr. van Elbert en Dirkje Nuyen.
Uit dit huwelijk:
1. Dirkje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 17 april 1864, † Nijkerk 8 juli 1864.
2. Dirkje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 12 nov. 1865, † Nijkerk 15 juni 1926, tr. 1e Nijkerk 17 febr. 1886 Klaas van de Bunt, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 19 april 1853, arbeider (1886), landbouwer (1897), † ’t Veen, Nijkerk 22 juli 1897, zn. van Aart en Heintje van Straten; tr. 2e Nijkerk 1 juni 1898 Hendrik van der Horst, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 25 jan. 1861, arbeider (1898), landbouwer (1915), † Nijkerk 29 okt. 1915, zn. van Dirk en Woutera Doornekamp; tr. 3e Nijkerk 1 nov. 1916 Dries Florijn, geb. Ermelo 9 dec. 1857, landbouwer (1916), arbeider (1882), † Nijkerk 12 juni 1941, zn. van Marten en Driesje Hoeven en gesch. echtg. van Willempje Jansen.
3. Antje van Drie, geb. Nijkerk 28 jan. 1870, dienstmeid (1890), † Nijkerk 19 juli 1956, tr. Nijkerk 19 maart 1890 Gijsbert van Manen, geb. Nijkerk 29 dec. 1863, boerenknecht (1890), † Nijkerk 17 juli 1949, zn. van Gerrit en Jannetje van den Berg.
4. Elbertje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 30 aug. 1873, † Nijkerk 31 dec. 1962, tr. Nijkerk 12 sept. 1894 Hendrik Buitink, geb. Nijkerk 22 okt. 1872, arbeider (1904), † Nijkerk 9 april 1961, zn. van Hendrik en Rijkje Geijtenbeek.
5. Gerrit van Drie, geb. Slichtenhorst, Nijkerk 1 nov. 1879, landbouwer, veldarbeider (1900), † Nijkerk 17 juni 1974, tr. Nijkerk 5 sept. 1900 Cornelisje Kuit, geb. Nijkerk 19 febr. 1881, dienstbode (1900), † Nijkerk 21 april 1971, dr. van Jan en Betje van de Akker.

Tak B

IIb. Roelof van Drie, geb. Hell, Putten 27 sept. 1816, ged. Putten 13 okt. 1816, daghuurder (1837), arbeider (1843), bouwman (1845), daggelder (1848), landbouwer (1896), † Nijkerk 3 juni 1889, tr. Nijkerk 6 maart 1837 Metje Harmsen Killen, geb. Nijkerk 20 dec. 1814, arbeidster (1875), † Nijkerk 20 dec. 1891, dr. van Hermen Gerritsen en Jacoba Willemsen.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, volgt IIIe.
2. Jacobus, volgt IIIf.
3. Levenloze dochter, geb. ’t Veen, Nijkerk 14 dec. 1841.
4. Aalt van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 13 juni 1843, arbeider (1861), † ’t Veen, Nijkerk 1 dec. 1861.
5. Harmen, volgt IIIg.
6. Johannes van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 2 sept. 1848, † Nijkerk 31 aug. 1849.
7. Johannes, volgt IIIh.
8. Maria van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 5 aug. 1852, arbeidster (1875), † Nijkerk 6 jan. 1926, tr. Nijkerk 24 maart 1875 Teunis van den Berg, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 30 mei 1847, arbeider (1875), landbouwer (1935), † Nijkerk 19 aug. 1935, zn. van Lubbert Hendriksen en Geertje Evertsen Knip.

IIIe. Hendrik van Drie, geb. Op het Vetkamp, Nijkerk 10 sept. 1837, landbouwer (1886), dagloner (1889), † Elspeet 16 febr. 1907, tr. Ermelo 10 dec. 1886 Johanna Jonker, geb. Speuld, Ermelo 15 aug. 1848, landbouwster (1886), dagloonster (1889), † Nunspeet 4 april 1930, dr. van Hendrik en Annetje van Boven en wed. van Johannes Trots.
Uit dit huwelijk:
1. Maria van Drie, geb. Elspeet 8 jan. 1887, † Brink en Orden, Apeldoorn 22 juli 1915, tr. Nunspeet 28 aug. 1903 Marten Bomhof, geb. Apeldoorn 20 jan. 1880, huisschilder (1903), zn. van Berend en Klaasje Beek.
2. Hendrika van Drie, geb. Ermelo 9 dec. 1888, † Elspeet 14 juni 1889.

IIIf. Jacobus van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 7 sept. 1839, arbeider (1870), winkelier (1896), koopman (1899), † Bloemendaal 21 okt. 1899, tr. Nijkerk 26 okt. 1870 Fijtje Doornekamp, geb. Nijkerk 3 febr. 1850, arbeidster (1870), dr. van Klaas Klaasen en Anna Greevink.
Uit dit huwelijk:
1. Metje van Drie, geb. Nijkerk 28 sept. 1870, † Hilversum 27 febr. 1931, tr. Hilversum 25 mei 1889 Gerrit Dorland, geb. Hilversum 15 juni 1869, wever (1889), † Hilversum 25 jan. 1951, zn. van Cornelis en Elisabeth Bouhuis.
2. Roelof van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 26 okt. 1872.
3. Klaas van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 24 aug. 1874, stucadoor, † Hilversum 29 april 1954, tr. Hilversum 24 febr. 1897 Johanna Maria Schoonhoven, geb. Weesperkarspel 8 jan. 1874, † Hilversum 16 dec. 1952.
4. Antje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 1 sept. 1876, † Hilversum 25 nov. 1937, tr. Hilversum 11 jan. 1896 Hendrik van Boeijen, geb. Nijkerk 16 april 1873, fabrieksarbeider (1896), † Hilversum 21 jan. 1949, zn. van Dirk en Hendrika van den Hengel.
5. Alida van Drie, geb. Hilversum 1 dec. 1878, † Amersfoort 9 mei 1945, tr. Hilversum 18 nov. 1908 Dirk van Altena, geb. Loosdrecht 28 dec. 1881, voerman (1908), † Hilversum 24 dec. 1941, zn. van Gerrit en Aaltje van der Klis.
6. Hendrika van Drie, geb. Hilversum 18 febr. 1884, † Kortenhoef 14 dec. 1966, tr. Hilversum 7 nov. 1906 Aart de Kloet, geb. Kortenhoef 15 dec. 1881, polderwerker (1906), † Hilversum 1 maart 1946, zn. van Hendrik en Aartje van Bemmel.
7. Johannes van Drie, geb. Hilversum 29 april 1886, arbeider, † Hilversum 25 aug. 1965, tr. Nederhorst den Berg 6 sept. 1907 Neeltje Vossepoel, geb. Nederhorst den Berg 10 april 1884, † Hilversum 25 nov. 1968, dr. van Gerrit en Margaretha Kints.
8. Mietje van Drie, geb. Hilversum 16 nov. 1888, † Amersfoort 20 febr. 1945, tr. Hilversum 19 april 1911 Hermanus Vijlbrief, geb. Hilversum 8 aug. 1889, fabrieksarbeider (1911), † Hilversum 3 aug. 1921, zn. van Daniel en Wilhelmina van den Berg.

IIIg. Harmen van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 8 nov. 1845, arbeider (1871), landbouwer (1898), † Nijkerk 27 april 1901, tr. Nijkerk 22 maart 1871 Jannetje van de Veen, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 7 nov. 1840, arbeidster (1871), † ’t Holk, Nijkerk 31 dec. 1899, dr. van Hendrik Tijmensen en Willemijntje Willemsen Brom.
Uit dit huwelijk:
1. Hermina van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 13 okt. 1871, † Amersfoort 4 febr. 1953, tr. Nijkerk 15 juli 1896 Arien van Duinkerken, geb. Barneveld 17 sept. 1871, dagloner (1918), landbouwer (1896), † Barneveld 3 maart 1934, zn. van Jan en Jannetje Strumpel.
2. Metje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 16 nov. 1873, † ald. 18 jan. 1874.
3. Metje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 6 maart 1875, † Nijkerk 20 dec. 1911, tr. Nijkerk 6 april 1898 Hendrik Mostert, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 30 nov. 1865, arbeider (1898), zn. van Klaas en Johanna van der Pol en wedr. van Johanna van den Hoorn.
4. Hendrika van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 2 sept. 1877, † Nijkerk 7 febr. 1946, tr. 1e Nijkerk 20 april 1898 Aalt van de Veen, geb. Achterhoek, Nijkerk 28 dec. 1866, boerenknecht (1898), landbouwer (1906), † Putten 14 okt. 1906, zn. van Gerrit en Maartje van den Burg; tr. 2e Nijkerk 8 april 1908 Evert van Norden, geb. Nijkerk 10 aug. 1872, veldarbeider (1908), † Nijkerk 28 dec. 1913, zn. van Hendrik en Johanna van den Berg; tr. 3e Nijkerk 26 april 1916 Berend Pol, geb. Apeldoorn 25 jan. 1869, veldarbeider (1916), landbouwer (1938), † Nijkerk 1 april 1938, zn. van Andries en Evertje Gerritsen en gesch. echtg. van Berendina Brons.
5. Roelofje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 27 juli 1880, † Nijkerk 15 jan. 1961, tr. Nijkerk 10 april 1901 Wessel Priem, geb. Nijkerk 4 jan. 1876, landbouwer (1901), zn. van Wouter en Luitje Heimensen.
6. Jannetje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 18 nov. 1883, dienstbode (1903), † Nijkerk 17 juli 1921, tr. Nijkerk 11 maart 1903 Godert de Leeuw, geb. Zwartebroek, Barneveld 22 jan. 1883, veldarbeider (1903), zn. van Wouter en Margrietha van Schalm.

IIIh. Johannes van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 9 okt. 1849, arbeider (1875), landbouwer (1911), † Nijkerk 19 april 1911, tr. Nijkerk 23 juni 1875 Jannetje van Putten, geb. Nijkerkerveen, Nijkerk 29 jan. 1842, arbeidster (1875), † ’t Holk, Nijkerk 4 nov. 1899, dr. van Hendrik en Aartje Teunissen van Essen en gesch. echtg. van Gerrit Bruinekool.
Uit dit huwelijk:
1. Roelof van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 13 okt. 1875, † Nijkerk 14 aug. 1878.
2. Aartje van Drie, geb. ’t Veen, Nijkerk 2 mei 1877, dienstbode (1913), † Nijkerk 29 april 1929, tr. Nijkerk 22 april 1914 Wouter van Putten, geb. Holk, Nijkerk 21 okt. 1882, boerenknecht (1914), † na 1929, zn. van Cornelis en Aaltje van Putten.
3. Levenloze zoon, geb. Nijkerk 27 sept. 1879.
4. Metje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 14 jan. 1881, † ald. 30 nov. 1896.
5. Hentje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 17 april 1883, † Amersfoort 3 okt. 1958, tr. Nijkerk 28 aug. 1907 Lubbert Doppenberg, geb. Nijkerk 23 sept. 1879, landbouwer (1907), zn. van Tiemen en Teunisje van den Brom.
6. Petertje van Drie, geb. ’t Holk, Nijkerk 17 juli 1885, † Nijkerk 4 okt. 1938, tr. Nijkerk 13 juni 1906 Johannes Doppenberg, geb. Nijkerk 23 sept. 1879, veldarbeider (1906), zn. van Tiemen en Teunisje van den Brom.


Bronnen

1. Trynke Elbertsen-Hoekstra, Naamsaanneming Putten 1812 (z.pl. 2012), deze bronbewerking met aanvullende genealogische informatie staat online.


(Rob van Drie, versie 31 januari 2016)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen