zaterdag 30 april 2016

Uitgestorven in 1946: stam Jan van Drie (1794-1834)


Er zijn zes verschillende stammen Van Drie die tegenwoordige nog levende nakomelingen hebben. Maar niet alle personen die in het verleden de naam Van Drie gebruikten vind je in deze zes stambomen terug.
In de eerste plaats zijn er dragers van de naam Van Drie die de naam gebruikten maar hem niet doorgaven aan een volgende generatie. Ze hadden geen kinderen en als ze die hadden gebruikten die niet de toenaam Van Drie. Het zijn als het ware 'naamsolisten' of 'losse naamdragers' geweest.
En er zijn stammen Van Drie waarin de naam gedurende meerdere generaties gevoerd is, maar die inmiddels uitgestorven zijn, korter of langer geleden.

Stam sterft uit met Fenna Bartha van Drie  

Eén daarvan is de stam van Jan van Drie (1794-1834). Op 18 september 1946 overleed in Putten zijn kleindochter Fenna Bartha van Drie (1870-1946). Daarmee stierf na drie generaties deze stam Van Drie al weer uit. Het overzicht van deze stam staat hiernaast onder 'Uitgestorven families Van Drie'


Overlijdensakte van Fenna Bartha van Drie, overleden Putten 18 september 1946  

Hoe kwam Jan aan zijn toenaam?

Dat Jan zijn toenaam ontleent aan het buurtschap Drie staat wel vast. Maar hoe kunnen we verklaren dat hij deze naam ging gebruiken? Jan komt voor het eerst met de familienaam Van Drie voor in de lijst van inwoners van Putten uit 1813. [1] Hij is dan boerenknecht, negentien jaar oud en geboren te Garderen.

Doopinschrijving van Jan, zoon van Cornelis Jansz en Hendrikje Hendrikje, gedoopt Garderen 19 januari 1794, geboren te Milligen 12 januari 1794.  

De Garderense doopinschrijving laat zien dat Jan geboren werd te Milligen, een buurtschap ten zuiden van Garderen. Zijn ouders Cornelis Jansen en Hendrikje Hendriks kwamen beiden van elders, zoals blijkt uit hun huwelijksinschrijving in Garderen een jaar eerder. Cornelis is afkomstig uit Apeldoorn, Hendrikje uit Lunteren. Dat Jan de naam Van Drie is gaan gebruiken is dus niet te verklaren met de herkomst van zijn ouders.
Vader Cornelis Jansen overlijdt in 1798 in 't Paleis, een buurtschap even ten noorden van Garderen. Zijn moeder Hendrikje Hendriks hertrouwt in 1800 met Berend Cornelissen. Door dit huwelijk ontstaat de link met het buurtschap Drie. Stiefvader Berend Cornelissen woont in Drie. Hij neemt in 1812 de familienaam Van den Brink aan. Berends broer Wouter Cornelissen woont dan al in Hoogland, waar hij de toenaam Van Drie krijgt. Zijn stam Van Drie bloeit nog volop.

Berends stiefzoon Jan heeft hooguit een jaar of tien in Drie gewoond. In 1813 woont hij zoals we zagen in Putten. Zijn moeder Hendrikje Hendriks en stiefbroer Cornelis Berendsen van den Brink verkopen in 1819 het huisje waar zij in Drie woonden (zie het blog Huisje van Cornelis Jansen in Drie gevonden?).

Die korte periode in Drie levert Jan de familienaam Van Drie op. Twee generaties later sterft deze stam al weer uit, met het overlijden in 1946 van Fenna Bartha van Drie.


(Versie 30 april 2016)    


Noten
1. T. Elbertsen-Hoekstra, Lijst van alle de ingezetenen des Ambts van Putten, geboren van de 1e january 1764 tot de 31 december 1796 ingeslooten opgemaakt den 31 december 1813 (Publikaties Veluwse Geslachten nr. 82; Barneveld 1982) 12.